Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar 50 sjukehus og institusjonar og yter helsetenester til nær 1,1 million innbyggjarar.
Portrettbilde av Ineke HogenEsch, Helse Fonna. Foto

Blogg i vest – Ineke HogenEsch

Det nyttar å dele! Den saka du delte på Facebook kan ha redda liv. Fleire kjenner no til symptoma på hjerneslag, og fleire får livsviktig behandling, kan du lese på Blogg i vest.

Mann som smiler skjeivt. Teskt: Redd hjernen. Ring 113! Kampanje. Foto og tekst.

Redd hjernen - Ring 113!

Kvart år får om lag 16.000 nordmenn hjerneslag. Av dei kjem over 80 prosent for seint til behandling. Jo raskare ein kjem seg på sjukehus, jo større sjanse for å unngå varige skadar.

Kvinnleig og mannlig helsepersonell snakker sammen. Foto.

Min pasientjournal

22. mai får pasientar i Helse Vest, over 16 år, tilgang til sjukehusjournalen sin på nett. Her er svar på det du lurer på om Min pasientjournal, enten du er behandlar eller pasient.

Helsepersonell og pasient ved skranken

vestlandspasienten.no

Vestlandspasienten.no er ei nettløysing kor du kan logge deg inn og sjå utvalde timar du har ved sjukehuset. Her kan du lese meir.

 

 

Laboratorietenester på anbodhttp://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Laboratorietenester-på-anbod.aspxLaboratorietenester på anbodHelse Vest skal kjøpe tenester innan patologi og laboratorium og lyser ut ein anbodskonkurranse i desse dagar.24.05.2016 12:00:00
Første skritt på vegen mot komplett pasientjournal på netthttp://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Første-skritt-på-vegen-mot-komplett-pasientjournal-på-nett.aspxFørste skritt på vegen mot komplett pasientjournal på nettAllereie i 1977 ble det vedtatt at pasientar skulle ha rett til å lese sin eigen pasientjournal, men fram til no har dei måtta ta kontakt med sjukehuset for å be om å få pasientjournalen sin utlevert i papir. No blir dette endra i Helse Vest ved at vi gjer delar av journalen tilgjengeleg på nett.23.05.2016 21:00:00
Hald kontakt med forløpskoordinator på nett!http://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Hold-kontakt-med-forløpskoordinator-på-nett!.aspxHald kontakt med forløpskoordinator på nett!Er du tilvist til sjukehuset for ei utgreiing for ein mogleg kreftdiagnose, og skal gjennom eit pakkeforløp for kreft? Då skal du få din eigen forløpskoordinator som hjelper deg med all den praktiske organiseringa kring utgreiing og behandling. No kan du enkelt få oversikt over og halde kontakten med forløpskoordinatoren din via vestlandspasienten.no.23.05.2016 07:00:00
Medikamentfritt tilbod til psykisk sjukehttp://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Medikamentfritt-tilbod-til-psykisk-sjuke.aspxMedikamentfritt tilbod til psykisk sjukePasientar som er psykisk sjuke skal, så langt det er forsvarleg, kunne velje mellom ulike behandlingstiltak, også behandling utan medikament. I løpet av 2016 skal behandling utan medikament kunne gis ved alle DPS, på sjukehusavdelingar, i poliklinikkar og ved sengepostar i Helse Vest.19.05.2016 13:00:00
Nytt sjukehusbygg i Haugesundhttp://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Nytt-sjukehusbygg-i-Haugesund.aspxNytt sjukehusbygg i HaugesundI styremøtet onsdag 4. mai vedtok Helse Vest å gå vidare med planlegging av nybygg på Haugesund sjukehus til ei førebels kostnadsramme på 1, 8 milliardar kroner. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har siste ordet.06.05.2016 08:00:00

 

 

Pasienttryggleiks- og kvalitetsregisterkonferansen 2016http://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Pasienttryggleiks--og-kvalitetsregisterkonferansen-2016.aspxPasienttryggleiks- og kvalitetsregisterkonferansen 2016Tema for den regionale konferansen er «Korleis går det med pasientane? Bruk av data for betre og tryggare behandling».31.05.2016 09:00:00
Møte i Regionalt brukarutvalhttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Møte-i-Regionalt-brukarutval-150616.aspxMøte i Regionalt brukarutvalMøtet blir halde hos Helse Vest i Stavanger.15.06.2016 08:00:00
Styremøtehttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Styremote_200616.aspxStyremøteMøtet blir halde hos Helse Vest RHF på Forus ved Stavanger.20.06.2016 06:30:00
Møte i Regionalt brukarutvalhttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Møte-i-Regionalt-brukarutval-170816.aspxMøte i Regionalt brukarutvalFellessamling for alle brukarutvala i Helse Vest.16.08.2016 22:00:00
Møte i Regionalt brukarutvalhttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Møte-i-Regionalt-brukarutval-010916.aspxMøte i Regionalt brukarutvalMøtet blir halde hos Helse Vest i Stavanger.01.09.2016 08:00:00
Styremøtehttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Styremote_070916.aspxStyremøteMøte blir halde i Førde.07.09.2016 06:30:00
Møte i Regionalt brukarutvalhttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Møte-i-Regionalt-brukarutval-031016.aspxMøte i Regionalt brukarutvalFellesmøtet med styret i Helse Vest og styreseminar. Møtet blir halde i Bergen.02.10.2016 22:00:00
Styremøtehttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Styremote_031016.aspxStyremøteStyremøte og styreseminar. Møtet blir halde på Solstrand Hotel og Bad på Os utanfor Bergen.03.10.2016 06:30:00