Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar 50 sjukehus og institusjonar og yter helsetenester til nær 1,1 million innbyggjarar.
gutt

Informasjonskampanje #jegmotmeg

Inntil 20 prosent av barn og unge i Noreg slit med psykiske problem kvar dag. Vi ønskjer å bidra til større openheit kring psykisk helse, òg å vise at det er god hjelp å få.

Kvinnleig og mannlig helsepersonell snakker sammen. Foto.

Min pasientjournal

22. mai får pasientar i Helse Vest, over 16 år, tilgang til sjukehusjournalen sin på nett. Her er svar på det du lurer på om Min pasientjournal, enten du er behandlar eller pasient.

Portrettbilde av Kristin Hatløy, TIPS. Foto.

Blogg i vest – Korleis snakke med ungdom?

Kva gjer vi dersom vi har ein ungdom som slit – og kva ser vi etter? Kristin Hatløy bruker gjerne verktøyet "Bekymringssamtalen" når ho skal snakke med ungdom.

Helsepersonell og pasient ved skranken

vestlandspasienten.no

Vestlandspasienten.no er ei nettløysing kor du kan logge deg inn og sjå utvalde timar du har ved sjukehuset. Her kan du lese meir.

 

 

Anbefaler to protonsenter i Norgehttp://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Anbefaler-to-protonsenter-i-Norge.aspxAnbefaler to protonsenter i Norge​De fire regionale helseforetakene anbefaler at det etableres en ny og mer skånsom stråleterapibehandling til kreftpasienter i Norge strålebehandling med protoner. Behandlingen bør gis ved to protonsentre, ett i Oslo og ett i Bergen.03.08.2016 08:00:00
Har du forslag til priskandidatar?http://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Har-du-forslag-til-priskandidatar-2016.aspxHar du forslag til priskandidatar?No kan du foreslå priskandidatar til både Helse Vests Forskingspris 2016 og Helse Vests Innovasjonspris 2016. Fristen for å fremme kandidatar er 9. september 2016.04.07.2016 21:00:00
Dei regionale helseføretaka styrkjer luftambulansetenesta i Noreghttp://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Dei-regionale-helseføretaka-styrkjer-luftambulansetenesta-i-Noreg.aspxDei regionale helseføretaka styrkjer luftambulansetenesta i NoregDei regionale helseføretaka finansierer all luftambulanse i Norge. Frå sommeren 2018 av blir ambulansehelikoptertenesta i Noreg endå betre.01.07.2016 10:00:00
Kven bør få Forbetringsprisen 2016http://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Kven-bør-få-Forbetringsprisen-2016.aspxKven bør få Forbetringsprisen 2016Den nasjonale pasienttryggleikskonferansen 2016 inviterer ditt team, eller avdeling, til å sende inn forslag til Forbetringsprisen 2016. Prisen er på 50.000 kroner.21.06.2016 09:00:00
Utlysing av forskingsmidlar i Helse Vest 2017http://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Utlysing-av-forskingsmidlar-i-Helse-Vest-2017.aspxUtlysing av forskingsmidlar i Helse Vest 2017Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger lyser med dette ut Helse Vest sine forskingsmidlar for 2017. Søknadsfristen er 15. september 2016.17.06.2016 11:00:00

 

 

Møte i Regionalt brukarutvalhttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Møte-i-Regionalt-brukarutval-010916.aspxMøte i Regionalt brukarutvalMøtet blir halde hos Helse Vest i Stavanger.01.09.2016 08:00:00
Styremøtehttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Styremote_070916.aspxStyremøteMøte blir halde i Førde.07.09.2016 06:30:00
Regional tverrfagleg forskingskonferanse innanfor rehabiliteringhttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Regional-tverrfagleg-forskingskonferanse-innanfor-rehabilitering.aspxRegional tverrfagleg forskingskonferanse innanfor rehabiliteringRegionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering inviterer leiarar, forskarar og forskingsinteresserte i spesialisthelsetenesta, og samarbeidspartnarar ved universitet, høgskular og kommunar til regional tverrfagleg forskingskonferanse innanfor rehabilitering.21.09.2016 07:30:00
Nasjonal pasientsikkerhetskonferanse 2016http://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Nasjonal-pasientsikkerhetskonferanse-2016.aspxNasjonal pasientsikkerhetskonferanse 2016Er du oppteken av pasienttryggleik? Den årlege nasjonale pasienttryggleikskonferansen arrangeres i Tromsø på Clarion Hotel the Edge 21. - 22.september.21.09.2016 09:00:00
Møte i Regionalt brukarutvalhttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Møte-i-Regionalt-brukarutval-031016.aspxMøte i Regionalt brukarutvalFellesmøte med styret i Helse Vest og styreseminar. Møtet blir halde i Bergen.02.10.2016 22:00:00
Styremøtehttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Styremote_031016.aspxStyremøteStyremøte og styreseminar. Møtet blir halde på Solstrand Hotel og Bad på Os utanfor Bergen.03.10.2016 06:30:00
Forskningskonferansen 2016http://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/forskningskonferansen2016.aspxForskningskonferansen 2016I år blir konferansen halde i Bergen. Meir informasjon kjem.26.10.2016 22:00:00
Møte i Regionalt brukarutvalhttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Møte-i-Regionalt-brukarutval-271016.aspxMøte i Regionalt brukarutvalMøte blir halde hos Helse Vest i Stavanger.27.10.2016 08:00:00