Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar 50 sjukehus og institusjonar og yter helsetenester til nær 1,1 million innbyggjarar.
gutt

Informasjonskampanje #jegmotmeg

Inntil 20 prosent av barn og unge i Noreg slit med psykiske problem kvar dag. Vi ønskjer å bidra til større openheit kring psykisk helse, òg å vise at det er god hjelp å få.

Kvinnleig og mannlig helsepersonell snakker sammen. Foto.

Min pasientjournal

22. mai får pasientar i Helse Vest, over 16 år, tilgang til sjukehusjournalen sin på nett. Her er svar på det du lurer på om Min pasientjournal, enten du er behandlar eller pasient.

Portrettbilde av Brita Mauritzen Næss, Helse Vest. Foto

Blogg i vest – Brita Mauritzen Næss

Det står bra til på rusfeltet i Helse Vest! Det meiner rådgivaren for TSB i Helse Vest. Ho bloggar om auken i behandling og gode resultat dei siste åra.

Helsepersonell og pasient ved skranken

vestlandspasienten.no

Vestlandspasienten.no er ei nettløysing kor du kan logge deg inn og sjå utvalde timar du har ved sjukehuset. Her kan du lese meir.

 

 

Kven bør få Forbetringsprisen 2016http://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Kven-bør-få-Forbetringsprisen-2016.aspxKven bør få Forbetringsprisen 2016Den nasjonale pasienttryggleikskonferansen 2016 inviterer ditt team, eller avdeling, til å sende inn forslag til Forbetringsprisen 2016. Prisen er på 50.000 kroner.21.06.2016 09:00:00
Utlysing av forskingsmidlar i Helse Vest 2017http://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Utlysing-av-forskingsmidlar-i-Helse-Vest-2017.aspxUtlysing av forskingsmidlar i Helse Vest 2017Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger lyser med dette ut Helse Vest sine forskingsmidlar for 2017. Søknadsfristen er 15. september 2016.17.06.2016 11:00:00
Anbodskonkurranse laboratorietenesterhttp://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Anbodskonkurranse-laboratorietenester.aspxAnbodskonkurranse laboratorietenesterHelse Vest skal kjøpe laboratorietenester innanfor medisinsk biokjemi og mikrobiologi for opptaksområdet Helse Stavanger.14.06.2016 11:00:00
Bedre kreftbehandling til Norgehttp://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Bedre-kreftbehandling-til-Norge.aspxBedre kreftbehandling til NorgeProsjektet om et nasjonalt tilbud om proton- og partikkelterapi er nå i konseptfasen. Endelig konseptvalg og forslag til lokalisering skal være klart til 1. august 2016.09.06.2016 10:00:00
Utlysing - klinisk behandlingsforskinghttp://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Utlysing---Klinisk-behandlingsforsking-(KLINBEFORSK).aspxUtlysing - klinisk behandlingsforskingDet nasjonale programmet KLINBEFORSK skal bidra til at fleire pasientar får tilbod om deltaking i kliniske studiar og er eit ledd i oppfølginga av regjeringas handlingsplan for HelseOmsorg21. No blir det lyst ut kring 130 millionar kroner til kliniske multisenterstudiar og samanliknande effektstudium.09.06.2016 09:00:00

 

 

Møte i Regionalt brukarutvalhttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Møte-i-Regionalt-brukarutval-170816.aspxMøte i Regionalt brukarutvalFellessamling for alle brukarutvala i Helse Vest.16.08.2016 22:00:00
Møte i Regionalt brukarutvalhttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Møte-i-Regionalt-brukarutval-010916.aspxMøte i Regionalt brukarutvalMøtet blir halde hos Helse Vest i Stavanger.01.09.2016 08:00:00
Styremøtehttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Styremote_070916.aspxStyremøteMøte blir halde i Førde.07.09.2016 06:30:00
Nasjonal pasientsikkerhetskonferanse 2016http://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Nasjonal-pasientsikkerhetskonferanse-2016.aspxNasjonal pasientsikkerhetskonferanse 2016Er du oppteken av pasienttryggleik? Den årlege nasjonale pasienttryggleikskonferansen arrangeres i Tromsø på Clarion Hotel the Edge 21. - 22.september.21.09.2016 09:00:00
Møte i Regionalt brukarutvalhttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Møte-i-Regionalt-brukarutval-031016.aspxMøte i Regionalt brukarutvalFellesmøte med styret i Helse Vest og styreseminar. Møtet blir halde i Bergen.02.10.2016 22:00:00
Styremøtehttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Styremote_031016.aspxStyremøteStyremøte og styreseminar. Møtet blir halde på Solstrand Hotel og Bad på Os utanfor Bergen.03.10.2016 06:30:00
Forskningskonferansen 2016http://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/forskningskonferansen2016.aspxForskningskonferansen 2016I år blir konferansen halde i Bergen. Meir informasjon kjem.26.10.2016 22:00:00
Møte i Regionalt brukarutvalhttp://www.helse-vest.no/no/hendelser/Sider/Møte-i-Regionalt-brukarutval-271016.aspxMøte i Regionalt brukarutvalMøte blir halde hos Helse Vest i Stavanger.27.10.2016 08:00:00