logo

Forskingskonferansen 2023

16.
november
2023
2 dagar
  1. 16. nov. 2023, 12:00 - 19:00
  2. 17. nov. 2023, 09:00 - 12:30

Tid og stad

Når

  1. 16. nov. 2023, 12:00 - 19:00
  2. 17. nov. 2023, 09:00 - 12:30

Kvar

Solstrand Hotel og Bad utanfor Bergen

Eit sentralt tema for konferansen i år er utfordringar knytte til helsetenestene i framtida, korleis vi prioriterer forsking i trange økonomiske tider og korleis forsking og innovasjon kan bidra til å møte utfordringane knytte til mangel på ressursar. På dag to vil også tema innanfor kliniske studier bli diskutert.

Programmet blir oppdatert fram til konferansen startar.

Program dag 1

Torsdag 16. november 2023

Møteleiar: Bjørn Egil Vikse, fagdirektør, Helse Vest RHF

12.00 – 13.00: Registrering og lunsj

13.00 – 13.10: Kunstnarisk innslag

13.10 – 13.20: Opning av konferansen
v/ved Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF

13.20 – 13.40: Forsking i Nasjonal helse og samhandlingsplan (NHSP)
v/Marianne van der Wel, seniorrådgivar Helse- og omsorgsdepartementet

13.40 – 14.10: Helsepersonellkommisjonen
v/Kristin Kornelia Utne, medlem av Helsepersonellkommisjonen

14.10 – 14.40: Forsking i krisetid – samarbeid mellom institutt og helsesektor
v/Camilla Stoltenberg, konsernsjef i NORCE

14.40 – 14.50
Spørsmål og diskusjon

14.50 – 15.10: Pause

15.10 - 15.50: Grenseflate mellom forsking og utdanning: Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidarar
v/Hilde Christiansen, direktør medarbeider, organisasjon og teknologi, og Christian Moltu, professor i klinisk psykologi ved HVL og fagsjef/psykologspesialist ved Helse Førde

15.50 – 16.15: Forskingsdriven innovasjon for ei berekraftig helseteneste
v/Bettina Husebø, leiar for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

16.15 - 16.35:  Presentasjon av ny Forskings- og innovasjonsstrategi 2024-2030
v/Renate Grüner, forskingsdirektør i Helse Vest RHF

16.35 – 16.45:Spørsmål og diskusjon

16.45 – 17.05 Pause med en matbit

17.05 – 18.05: Paneldebatt: Korleis kan forsking bidra til ei berekraftig helseteneste i framtida?

19:00: Middag m/utdeling av Helse Vests Forskingspris og Pris til ung forskar.

Program dag 2

Fredag 17. november 2023

Møteleiar: Gottfried Greve, professor og viserektor for innovasjon, satsinger og klynger ved Universitetet i Bergen

09.00 – 10.00: Innlegg frå prisvinnarane

  • Vinnaren av Helse Vests Forskningspris
  • Vinnaren av Pris til ung forskar (gitt av Helse Vest RHF, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.)

10.00 –10.30: Bedre rutiner for kliniske studier i helseføretaka
v/Marta Ebbing, fagdirektør i Helse Bergen

10.30 – 10.50: Pause og utsjekk

10.50 – 11.15: Deltaking i kliniske studier (motivasjon og barrierar)
– brukarperspektiv
v/Atle Lunde og Hege Mathilde Kornberg Christensen, Regionalt brukarutval

11.15 – 11.40: Flaskehalsar og barrierar for multinasjonale kliniske studier
v/Sigrun Hjelle, ph.d. NorCRIN, og Samantha Scarlett, rådgjevar ved FoU avdelinga, Helse Bergen

11.40 – 12.00: Oppsummering

12.00 – 12.15: Avslutning
v/Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF

12.15: Lunsj

 

Det er nå mogleg å be om restplass eller sette seg på venteliste. Det er få plasser igjen med overnatting, men det er mogleg å få plass for dei som kun vil delta på enkeltdager uten overnatting.

Klikk her for påmeldingsskjema

 

 

Kontakt