logo

Falck Norge

Falck Norge ligg i Randaberg kommune, rett nord for Stavanger.

Personer går tur med gåstaver. Foto.

​​I Randaberg har Falck Norge AS eit dagtilbod om arbeidsretta behandling.

Hovudinnhaldet i tilbodet:​​

Mål for rehabiliteringa:

 • Styrkje arbeidsevna til pasienten. Hindre sjukmelding eller hjelpe til i tilbakeføring til arbeid.
 • Fokus på moglegheitene og ressursane til pasienten.

​​Tiltak for å nå måla:​

 • Endringsarbeid i nærleiken av der pasienten bur og arbeider.
 • Tverrfagleg kartlegging og oppfølging ut frå pasienten sitt ståsted.
 • Individuell tilpassing, heilskapleg tilnærming.
 • Individuell oppfølging med kognitiv arbeidsmetodikk.
 • Tilrettelegging av arbeid, dialog med arbeidsgivar, rettleiing, meistring, livsstil, kosthald, søvn, yrkesrettleiing, samhandling med andre involverte aktørar, opptrening.

​​Tverrfagleg rehabilitering ved Falck Norge AS blir hovudsakleg utført av følgjande faggrupper:

 • spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering
 • fysioterapeut
 • kognitiv terapeut
 • psykomotorisk fysioterapeut
 • yrkesrettleiar
 • idrettspedagog
 • sjukepleiar​

Falck Norge AS
Organisasjonsnummer: 918 996 796

Besøksadresse:
Randabergveien 300 B​​​
4070 Randaberg

Postadresse:
Postboks 14, 2391 MOELV

Telefon (sentralbord):
974 09 910 – tastevalg 4
telefontider: 09:00 - 11:00 og 13:00 - 14:00

E-post:
sht@falck.com
 
Heimeside:
Falck - spesialisthelsetenester

Sist oppdatert 25.04.2023