logo

Nasjonale medisinske kvalitetsregister

Det er i dag 58 nasjonale medisinske kvalitetsregister forankra i dei fire regionale helseføretaka der dataansvaret for det einskilde register er lagt til lokalt helseføretak.
21 av dei nasjonale kvalitetsregistera er forankra i Helse Vest, 21 i Helse Sør-Øst, 9 er i Helse Midt-Norge og Helse Nord har 7. 

Her er ei liste over alle dei nasjonale medisinske kvalitetsregister fordelt på helseregionane med dataansvar. Under «Nettside» har dei meir utfyllande informasjon om kvalitetsregister, mens under «Resultat og årsrapportar» kan ein blant anna finne informasjon om resultat frå ulike kvalitetsindikatorar publisert på sjukehusvisaren på kvalitetsregistre.no 


Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KVARUS)

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi (AblaNor)

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon LTMV

Norsk diabetesregister for voksne

Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Korsbåndregister

Nasjonalt register for leddproteser

Nasjonalt Barnehofteregister

Norsk intensiv- og pandemiregister

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer NorArtritt

Norsk MS-register og biobank

Norsk Parkinsonregister og biobank

Norsk porfyriregister

Norsk register for invasiv kardiologi - NORIC

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Register for organspesifikke autoimmune sjukdommer (ROAS)

Nasjonalt kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg)

Nasjonalt register for fedmekirurgi (SOReg)

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling i psykisk helsevern voksne
Nettside 

Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Norsk brannskaderegister
Resultat og årsrapportar


Nasjonalt kvalitetsregister for barne og ungdomsdiabetes

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister

Nasjonalt traumeregister

Norsk nyreregister

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP)

Norsk ERCP-register (Gastronet)

Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER)

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog)

Norsk kvinnelig inkontinensregister

Det norske hjertekirurgiregisteret
Nettside

Nasjonalt hjertestansregister

Nasjonalt register for barnekreft

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

Nasjonalt register for brystkreft

Nasjonalt kvalitetsregister for melanom

Nasjonalt register for gynekologisk kreft

Nasjonalt register for lungekreft

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

Norsk kvalitetsregister for hiv
Nettside

Kvalitetsregister for alderspsykiatri (KVALAP)


Norsk hjerteinfarktregister

Norsk hjerneslagregister

Norsk karkirurgisk register

Norsk ryggmargsskaderegister

Norsk hjertesviktregister

Norsk tonsilleregister

Øre-nes-hals- hørselsregsteret for barn
Resultat og årsrapportar

Norsk kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner
Nettside

Norsk register for ALS og andre motonevronsykdommer (ALS-registeret)


Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret)

Norsk nakke- og ryggregister

Nasjonalt register for analinkontinens

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser- NORSPIS

Norsk vaskulittregister og biobank


Sist oppdatert 28.04.2023