Hopp til innhold
logo
Sjukepleiar som tek blodprøve av pasient. Foto.

Regionale og nasjonale tenester

Helse Vest har ansvaret for nokre nasjonale behandlings- og kompetansetenester. I tillegg er det etablert regionale kompetansesenter i Helse Vest.

Helsedirektoratet fattar vedtak om etablering og avvikling av nasjonale behandlingstenester og nasjonale medisinske kompetansetenester og ved kva regionalt helseføretak desse skal være lokaliserte.​

​Nasjonale og fleirregionale behandlingstenester​​

Fleirregionale behandlingstenest​​​​​​er

Fleirregio​nal behandlingsteneste for allogen stamcelletransplantasjon – Helse Bergen

Fleirregional behandlingsteneste for episkleral brachyterapi – Helse Bergen

Fleirregional behandlingsteneste for kirurgi ved beinsarkom – Helse Bergen​​

Fleirregional behandlingsteneste for leppe-kjeve-ganespalte – Helse Bergen

Fleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutvikling – Helse Bergen

 

Nasjonale behandli​​​​​ngstenester​​

Nasjonal behandlingsteneste for avansert brannskadeebehandling – Helse Bergen

Nasjonal behandlingsteneste for elektiv (planlagt) hyperbar oksygenbehandling – Helse Bergen​

Nasjonal behandlingsteneste for gammakniv (strålekniv) – Helse Bergen

Nasjonal behandlingsteneste for gynekologiske fistlar – Helse Bergen

Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi – Helse Bergen

Nasjonal behandlingsteneste for vestibularisschwannom – Helse Bergen

Nasjonal behandlingsteneste for yrkesmedisinsk utgreiing av yrkesdykkarar – Helse Bergen

 

Nasjonale kompet​​ansetenester​​

​Nasjonal kompetanseteneste for funksjonelle mage/tarmsjukdommar

 

Nasjonale kvalitets- og kompetanse​​nettverk​

​Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for bevegelsesforstyrrelser – Helse Stavanger

​Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for gastroenterologisk ultralyd – Helse Bergen​

​Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for hjemmerespiratorbehandling – Helse Bergen

​Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for leddprotesar og hoftebrot – Helse Bergen​

​Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for multippel sklerose – MS – Helse Bergen​

​Nasjonalt kvalietets- og kompetansenettverk​ for vestibulære sjukdommar​ – Helse Bergen

 

Nasjon​ale senter​

Nasjonalt senter for antibiotikabruk i spesialisthelsetenesta – Helse Bergen​

Nasjonalt senter for tropiske infeksjonssjukdommar – Helse Bergen

​Nasjonalt senter for søvnsjukdommar – Helse Bergen​

 

​​​​​​​Regionale tenester

Regionale k​​ompetansesenter

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS) – Helse Stavanger

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforsking (KORFOR) – Helse Stavanger

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) – Helse Stavanger

Regionalt kompetansesenter for smittevern – Helse Bergen

Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft RKAK – Helse Bergen

Regionalt kompetansesenter for lindrande behandling – Helse Bergen

Regionalt kompetansesenter forsikkerheits- fengsels- og rettspsykiatri – Helse Bergen

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering – Helse Bergen

Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking – Helse Bergen​​

 

Meir informasjon

Dei regionale helseføretaka kan søkje Helsedirektorat​et om å få etablere nasjonale tenester årleg.

Fristen for å søkje er kvart år den 15. januar. Helse Vest gjennomfører ein årleg prosess for dette i samarbeid med dei andre regionale helseføretaka.

Helse Vest fattar vedtak om etablering og avvikling av regionale kompetansesenter. Det er utarbeidd kriterium for desse.

Kriterium for regionale kompetansesenter

Sist oppdatert 30.01.2023
Fann du det du leita etter?