logo

Nytt styre i Helse Vest RHF

Helse- og omsorgsministeren har i dag utnemnt styreleiar og styremedlemmer for dei regionale helseføretaka. Agnes Landstad blir ny styreleiar i Helse Vest RHF.

Publisert 07.01.2022
Sist oppdatert 21.01.2022

Kvinne. Foto

Agnes Landstad er ny styreleiar i Helse Vest RHF. Foto: Heidi Widerøe

Styret for Helse Vest RHF vil bestå av følgjande eigaroppnemnde medlemmer:

  • Agnes Landstad (styreleiar) ny
  • Olin Johanne Henden (nestleiar)
  • Gunnar Berge
  • Anne Karin Hamre ny
  • Oddvar Kaarbø ny
  • Solfrid Borge ny
  • Tord Anton Haaland ny

Styret i Helse Vest

Nye styre i dei regionale helseføretaka – ​Helse- og omsorgsdepartementet​