logo Helse Vest

Resultat

Gode resultat, både når det gjeld økonomi og kvalitet, er viktige føresetnader for trygge og gode helsetenester. Under finn du eit knippe av resultata våre frå året som er gått.

​​Koronaen sette sitt preg på 2020. Det er lagt ned eit stort arbeid i alle helseføretaka våre, for at pasientane skal få den beste behandlinga. Smittevern og tryggeleik for pasientar og medarbeidarar har vore i høgsetet.

Satsing på god dialog mellom pasient og sjukehus, betre organisering, pasienttryggleik og felles systembygging har også for alvor bidrege til å styrkje pasientens helseteneste.

Nøkkeltal

Årsrapport 2020

Sist oppdatert 20.10.2021