logo
Sykepleier ser på pasient i rullestol

Våre helseføretak

Helse Vest eig fem helseføretak og eitt aksjeselskap:

Helse Førde HF

Helse Førde har ansvaret for spesialisthelsetenesta for innbyggjarane i Vestland fylke (tidlegare Sogn og Fjordane). Føretaksleiinga held til ved Førde sentralsjukehus.

Helse Førde

Helse Bergen HF

Helse Bergen administrerer sjukehus og institusjonar Vestland fylke, nærmare bestemt i Midt- og Nordhordland. Føretaksleiinga held til ved Haukeland universitetssjukehus.

Helse Bergen

Helse Fonna HF

Helse Fonna har hovudsete ved Haugesund sjukehus og skal gi spesialistehelsetenester til innbyggjarane i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Helse Fonna

Helse Stavanger HF

Helse Stavanger har ansvaret for spesialisthelsetenesta i det sørlege Rogaland. Administrasjonen held til ved Stavanger universitetssjukehus.

Helse Stavanger

Sjukehusapoteka Vest HF

Sjukehusapoteka Vest administrerer sjukehusapoteka i Helse Vest og omfattar sjukehusapoteka i Førde, Bergen, Haugesund og Stavanger.

Sjukehusapoteka Vest

Helse Vest IKT AS

Helse Vest IKT AS held til ved sjukehusa i Stavanger, Haugesund, Stord, Odda, Voss, Bergen og Førde. Føretaket leverer IKT-tenester til alle føretaka våre. Aksjeselskap.

Helse Vest IKT

Sist oppdatert 13.02.2020