Hopp til innhold
logo

Frisk spesialist, Randaberg

Frisk spesialist har eit poliklinisk arbeidsretta behandlingstilbod for personar med angst og depresjon.

Hovudinnhal​​​det i tilbodet

​Ved arbeidsretta behandling for personar med angst og depresjon, blir pasientens arbeidssituasjon og jobbmeistring kartlagt. Ved sjukefråver, nedsett arbeidsevne og for personar utan arbeidsforhold blir det utarbeidd ein plan for gradvis tilbakeføring til jobb i samarbeid med fastlege og eventuelt andre aktørar i primærhelsetenesta, arbeidsgivar og NAV.

Hensiktsmessig samarbeid med anna spesialisthelseteneste står sentralt i alle forløp. Behandlingstilbodet består av poliklinisk samtaleterapi med eit gjennomsnittlig behandlingsforløp på 10-15 konsultasjonar.

Behandlarane er psykologar, psykologspesialist, sjukepleiar og spesialfysioterapeut.

Frisk​ spesialist​​​​​

Besøksadresse:
Randabergveien 300 B​​​
4070 Randaberg

Telefon (sentralbord):
62 33 01 33

E-post:
friskspesialist@friskgruppen.no​
 
Heimeside:
www.frisksht.no​​

Fra 01.04.2022 skal henvisninger til Frisk Spesialist sitt tilbud om arbeidsrettet behandling i Helse Vest sen​des til Sola DPS for rettighetsvurdering. Henvisning merkes «Frisk Spesialist, Helse og Arbeid», og sendes sendes elektronisk til Sola DPS, eller med ordinær post til Helse Stavanger HF,​

Psykisk helsevern voksne, Sola DPS, Postboks 8100
​4068 Stavanger​​
Sist oppdatert 20.05.2022
Fann du det du leita etter?