Hopp til innhold
logo

Vedlegg til søknader om karrierestipend

Vedlegga skal samlast i eit vedlegg i den rekkefølgja som er skissert nedanfor. Vedlegget skal lastast opp som eit PDF-dokument under «Andre vedlegg» i søknadsskjemaet.

1. Søkjaren skal leggje ved CV

Tilrådd lengd er 2 sider. Det skal også leggjast ved liste over publikasjonar for dei siste 5 åra. Merk at for søknader om doktorgradsstipend er det stipendiaten som skal stå som søkjar.

Dette gjeld for alle søknader.

2. Forankringsavtale

Søkjaren skal leggje ved forankringsavtale dersom søkjaren ikkje er tilsett i eit helseføretak eller privat, ideell institusjon i regionen.​

3. Ei støtteerklæring frå søkjarinstitusjon

Det vil seie frå eit helseføretak eller privat, ideell institusjon der det kjem fram på kva slags måte kandidaten sin kompetanse og etableringsplan inngår i forskingsstrategien til institusjonen. Erklæringa skal også innehelde ei oversikt over eigenfinansiering av karrierestipendet.

Dette er obligatorisk for søknader om karrierestipend.

Nyttig informasjon til søkjarar om karrierestipend:

Retningslinjer for karrierestipend

Formål og kriterium for forskingsmidlane

Retningslinjer for søknadsvurdering

Sist oppdatert 17.04.2023
Fann du det du leita etter?