logo Helse Vest

Helse Vest RHF

Vi er eit regionalt helseføretak og har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke.

Våre hovudoppgåver
Kvinnelig sykepleier snakker med kollega. Foto.

Nyheiter

  Møte og konferansar

  • Møte i revisjonsutvalet
   Alle møta i revisjonsutvalet i Helse Vest er opne for presse og publikum.
   Møte i revisjonsutvalet
   18.
   juni
   2024
   Fleire datoar
  • Styremøte
   Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.
   Styremøte
   19.
   juni
   2024
   Fleire datoar
  • Forskingskonferansen 2024
   Forskingskonferansen 2024
   31.
   oktober
   2024
   2 dagar