logo Helse Vest
Bygget der Helse Vest RHF har sine kontor. Foto.

Om nettstaden

Alle helseføretaka i Noreg bruker den same tekniske løysinga og er laga for å gi pasientar og pårørande ei god brukaroppleving. Vi i det regionale helseføretaket viser veg til nettstadene i Rogaland og Vestland.

Ansvarleg for sida

Bilde på nettstaden​​

Alle bilda vi bruker på nettsidene våre er tekne med det føremålet at dei skal brukast i sjukehusa våre og på helse-vest.no. Alle menneska som er avbilda har gitt sitt samtykke til det.​

Kommunikasjonsavdelingane i sjukehusa og Helse Vest RHF eig alle bilda som er brukte. Dei aller fleste bileta er tekne av kommunikasjonsavdelingane sjølve, men vi bruker òg bilete frå:

 • Kjetil Alsvik
 • Thor Brødreskift
 • Eivind Senneset​
 • Monica Larsen​
 • Kristin Rødven Eide​

Nokre bilde på nettstaden er frå Colourbox, Corbis/Johnér eller andre eksterne byrå.

Dei fleste hovudbild​a (i sirklane) er tekne ved Haugesund sjukehus, av fotograf Kjetil Alsvik.

Vi har også bilde på Flickr

Du er velkommen til å ta kontakt med oss på info@helse.vest.no dersom du ønskjer bruke nokre av dei. Dersom du ønskjer å bruke eit bilde frå eit av sjukehusa eller frå Sjukehusapoteka Vest, ta kontakt med deira kommunikasjonsavdeling.

​helse-vest​​.no

Løysinga er utvikla etter mobile-first-prinsippet og har responsiv design. Vi har også gjort så godt vi kan for å få sidene våre universelt utforma, slik at vi kan gi god informasjon uansett kven som besøkjer nettsidene våre.

Alle helseføretaka i Noreg bruker den same tekniske løysinga.

Gi oss gjerne tilbakemelding på sidene på info@helse-vest.no​​​

 • Informasjonskapslar

  Denne nettstaden brukar informasjonskapslar for å samle inn statistikk. Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg.

 • Personvern

  Personvernreglane seier korleis ei verksemd som samlar inn personopplysningar, skal behandle desse opplysningane med tanke på korleis dei blir sikra, kven som eventuelt har tilgang til dei, og om dei blir utleverte til andre.

 • Helse Vest bruker nynorsk

  Kyrkje- og kulturdepartementet har slått fast at Helse Vest skal følgje mållova. Det er eit fleirtal av nynorskkommunar i regionen og Helse Vest har derfor nynorsk som tenestemål.

Sist oppdatert 01.10.2021