logo Helse Vest

Helse Vest RHF

Vi er eit regionalt helseføretak og har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke.

Våre hovudoppgåver
Kvinnelig sykepleier snakker med kollega. Foto.

Nyheiter

    Møte og konferansar