logo

Helse Vest RHF

Vi er eit regionalt helseføretak og har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke.

Våre hovudoppgåver
Kvinnelig sykepleier snakker med kollega. Foto.

Tilskot til helsefremjande arbeid

Jobbar organisasjonen din for å skape helsefremjande aktivitet? No kan de søke om tilskot. Søknadsfrist i desember.

Les meir om tilskotet
Blå grafikk med symboler fra sykeshus.

Tildeling av Helse Vest sine forskingsmidlar 2024

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon har tildelt til saman 188 millionar kroner til nye og vidareførte prosjekt og stipend.

Les meir om tildelinga
En mann og en kvinne i et laboratorium

Nyheiter

 • En mann som står i et rom
  7. desember 2023
  – Etterlengta med godt system

  Haraldsplass diakonale sjukehus er det første sjukehuset i Noreg der det er mogleg for alle legar å oppdatere Pasientens legemiddelliste (PLL). – Dette er veldig bra. Det er etterlengta å få eit godt system på at legemiddellista kan følgje pasienten, seier fagdirektør Bjørn Egil Vikse i Helse Vest RHF.

 • Diagram
  6. desember 2023
  18 millionar til innovasjonsprosjekt i Helse Vest dei neste to åra

  Heile 25 innovasjonsprosjekt får til saman 18 millionar kroner frå Helse Vest. Her er prosjekta som får støtte. 

 • Kvinne med briller og mann med briller med labfrakk
  1. desember 2023
  Vinn fram med samarbeid og gode løysingar

  Bioingeniør – eit yrke for framtida? Heilt klart, meiner direktør Gunnar Mellgren på Laboratorieklinikken på Haukeland universitetssjukehus. No har han og resten av klinikken fått Helse Vest sin utdanningspris, for å bidra til å heve det faglege nivået på bioingeniørutdanninga.

Møte og konferansar

 • Møte i revisjonsutvalet
  Alle møta i revisjonsutvalet i Helse Vest er opne for presse og publikum.
  Møte i revisjonsutvalet
  12.
  februar
  2024
 • Pasientsikkerhetskonferansen 2023 - program og påmelding
  Årets Pasientsikkerhetskonferanse går av stabelen 23. og 24. november. Vi ønsker velkommen til to konferansedager proppfulle av inspirerende program både i plenumssesjoner og i mer enn 30 parallellsesjoner.
  Pasientsikkerhetskonferansen 2023 - program og påmelding
  Dato kjem