logo Helse Vest

Helse Vest RHF

Vi er eit regionalt helseføretak og har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke.

Våre hovudoppgåver
Kvinnelig sykepleier snakker med kollega. Foto.

Nyheiter

 • En mann som smiler til kameraet
  19. februar 2024
  Millionar spart på legemiddelavtalar gir behandling til fleire pasientar

  Gode innkjøpsavtalar for legemiddel i Helse Vest gjer det mogleg å behandle fleire pasientar for same pengepotten.

 • Portrett av ei kvinne i ein kjole
  16. februar 2024
  Årets styringsdokument: Dette vil prege sjukehusa i 2024

  Psykisk helse og rusbehandling, investeringar, digitale løysingar og ventetider. Det er fire sentrale tema som kjem til å prege sjukehusa i Helse Vest i 2024. Denne veka fekk alle føretaka på Vestlandet dei årlege styringsdokumenta i føretaksmøtet, som fortel kva føretaka skal prioritere framover.

 • Ikon
  16. februar 2024
  Nye logistikkvilkår for helseregionane er klare

  Helseregionane har hatt eit ønske om å etablere ein meir lik praksis for logistikken knytt til avtalar, og har no kome fram til felles logistikkvilkår.

Møte og konferansar

 • Styremøte
  Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.
  Styremøte
  6.
  mars
  2024
  Fleire datoar
 • Møte i revisjonsutvalet
  Alle møta i revisjonsutvalet i Helse Vest er opne for presse og publikum.
  Møte i revisjonsutvalet
  23.
  april
  2024
  Fleire datoar