Hopp til innhold
logo

Velkommen til Helse Vest RHF!

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke.

Kvinnelig sykepleier snakker med kollega. Foto.
 • En mann og en kvinne som har sertifikat
  26. mai 2023
  Ny forskningsrapport klar: Dette forsket sykehusene på i 2022

  Kjønnsspesifikk forskning, persontilpasset medisin, psykisk helse, kreft og kunstig intelligens. Det skjer hele veien viktig forskning og innovasjon i sykehusene. Fredag 26. mai mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den tiende nasjonale rapporten om forsknings- og innovasjonsaktivitetene i helseforetakene i 2022.

 • Blå grafikk med symboler fra sykeshus.
  24. mai 2023
  Nye nasjonale tenester

  No er det klart for at helseføretaka kan søkje om nye nasjonale behandlings- og kompetansetenester for 2024.

 • 23. mai 2023
  Foreslår meir pengar til sjukehusa i revidert nasjonalbudsjett

  Regjeringa foreslår at sjukehusa i landet får til saman 6,2 milliardar kroner meir i revidert nasjonalbudsjett. – Dette er ei styrking av budsjetta til sjukehusa. Det vil framleis vere behov for omstillingar, men ei slik tildeling gir oss eit betre utgangspunkt å få dette til på ein god måte, seier Inger Cathrine Bryne, administrerande direktør i Helse Vest RHF.

 • Mann i hvit frakk, smiler til kameraet. Foto.
  11. mai 2023
  Stansar bruk av klimafiendtlege astmainhalatorar

  Offentlege sjukehus i Noreg vil frå 2025 kutte ut all bruk av astmainhalatorar med klimagassar. - Tiltaket sender eit viktig signal, seier fagdirektør.

 • En person som får et innrammet bilde og blomster, av to andre. Foto.
  11. mai 2023
  Pris til pandemiregister

  Eirik Alnes Buanes og Norsk intensiv- og pandemiregister får Helse Vest sin Kvalitetspris 2023, for bidraget under koronapandemien.

 • Figur av mennesker med snakkebobler
  28. mars 2023
  Nytt behandlingstilbod for kjønnsinkongruens

  I løpet av 2023 skal dei regionale helseføretaka i gang med å teste ut nytt behandlingstilbod for barn og unge med kjønnsinkongruens. Målet er å skape eit heilskapleg behandlingstilbod av god kvalitet.

Ny forskningsrapport klar: Dette forsket sykehusene på i 2022

Kjønnsspesifikk forskning, persontilpasset medisin, psykisk helse, kreft og kunstig intelligens. Det skjer hele veien viktig forskning og innovasjon i sykehusene. Fredag 26. mai mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den tiende nasjonale rapporten om forsknings- og innovasjonsaktivitetene i helseforetakene i 2022.

Les meir
En mann og en kvinne som har sertifikat

Kampanje for førebygging av sjølvmord

Vestland og Rogaland har for tida ein folkehelseopplysingskampanje som heiter «Snakk om sjølvmordstankar, det kan redde liv», i Vestland og Rogaland. Målet er å gjere det lettare å snakke om det som er vanskeleg, og få hjelp.

Meir om kampanjen
To personer som sitter på en benk og ser på en by
 • Møte i regionalt brukarutval
  Møte for alle representantane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest. Møta blir i all hovudsak halde kring éi veke før styremøta i Helse Vest.
  14.
  juni
  2023
 • Styremøte
  Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.
  14.
  juni
  2023