logo Helse Vest

Helse Vest RHF

Vi er eit regionalt helseføretak og har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke.

Våre hovudoppgåver
Kvinnelig sykepleier snakker med kollega. Foto.

Nyheiter

  Møte og konferansar

  • Møte i revisjonsutvalet
   Alle møta i revisjonsutvalet i Helse Vest er opne for presse og publikum.
   Møte i revisjonsutvalet
   23.
   april
   2024
   Fleire datoar
  • Styremøte
   Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.
   Styremøte
   24.
   april
   2024
   Fleire datoar
  • Webinar om referansegrupper for nasjonale tjenester 
   Alle nasjonale tjenester og deres referansegrupper inviteres til digitalt webinar 24. april. Tema for webinaret er referansegruppenes arbeid og årsrapportering. 
   Webinar om referansegrupper for nasjonale tjenester 
   24.
   april
   2024