logo Helse Vest

Kontakt oss

Vi har kontortid frå 08:00 - 16:00 måndag til fredag.

 

All kommunikasjon med Helse Vest RHF er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivlova og er eit offentleg saksdokument som andre kan få innsyn i etter reglane i forvaltningslova og offentleglova.

 

Saker som gjeld personlege forhold (sensitiv informasjon) blir unnateke ​offentlegheit, men sakstittel blir likevel vist i offentleg postjournal.

Org.nr. 983 658 ​725​​

Knud Holms gate 8
4005 Stavanger
Postadresse
Postboks 303 Forus
4068 Stavanger

 

 
Telefon: (+47) 903 60 460, til medievakt kvardagar mellom klokka 08:00 og 16:00 (ikkje send SMS, nummeret blir vidarekopla).
 
Er du journalist og ønskjer å få pressevarsler? Då kan du abonnere på nyheiter frå Helse Vest via NTB kommunikasjon.

Styremøta i Helse Vest er o​​pne for publikum og presse. Ta kontakt om du ønskjer info om dette.

Kontakt kommunikasjonsavdelinga​​

Elektroniske faktura EHF:

0192:98365​8725

Les meir på sida For leverandørar

 

Fakturaadresse:
Helse Vest RHF
Lønns- og rekneskapssenteret
Postboks 314 Forus
4068 Stavanger

Den sikraste og føretrekte måten du tek kontakt med Helse Vest RHF på, er å bruke tenesta eDialog. Du loggar inn via ID-porten, som er eit felles og sikkert innloggingssystem for offentl​ege tenester. Fordelen er at du kan sende (person)sensitiv informasjon gjennom denne løysinga. I tillegg handterer systemet store vedlegg. 

Logg inn via eDialog​

Dersom meldinga di inneheld personsensitiv informasjon, blir ho unnateke offentligheit.

Skal du sende på vegner av bedrift eller organisasjon, bruker du "Send sikker melding (bedrift)".

Les meir om eDialog

Ver vennleg og merk at dersom sendinga via eDialog gjeld pasientreiser, bør du kontakta sjukehusets eDialog-sider direkte.

Sist oppdatert 18.06.2024