logo

Kommunikasjons-avdelinga

Kommunikasjonsavdelinga i Helse Vest RHF har ansvaret for å leggje til rette for og vere pådrivar for ein aktiv informasjonskultur for medarbeidarar, brukarar, allmenta og media.

Du når oss på epost​: kommunikasjon@helse-vest.no

Telefon: (+47) 903 60 46​0, til medievakt kvardagar mellom klokka 08:00 og 16:00
(ikkje send SMS, nummeret blir vidarekobla).

Me​dia

Vi ønskjer å yte så god service som råd til media. Ta kontakt med oss i kommunikasjonsavdelinga dersom du treng hjelp til noko. Vi vil hjelpe deg så langt vi kan, eller setje deg i kontakt med andre som kan.

Medievakt er er tilgjengeleg på kvardagar mellom klokka 08:00 og 16:00. For raskast mogleg hjelp​ er det derfor ein fordel at medieførespurnadane blir gjor​t i dette tidsrommet.

Er du journalist og ønskjer å få pressevarsler? Då kan du abonnere på nyheiter frå Helse Vest via NTB Kommunikasjon​

Felles nettløs​​​ning for spesialisthelsetjensten (FNSP)

"Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten" (FNSP) er tenesta si plattform for nettsider og huser over 50 nettstadar knytte til sjukehusa i Noreg. FNSP skal bidra til å nå det nasjonale målet om mer heilskapleg og samordna digital kommunikasjon i helsetenestene, for medarbeidarar og brukarar.

Som del av FNSP er det eit nasjonalt team som på vegner av dei fire regionale helseføretaka, alle hels​eføretaka og sjukehusa, har ansvar for utviklinga av tenestene. Dette teamet har plass i Kommunikasjonsavdelinga i Helse Vest.

Du når oss på epost​: kommunikasjon@helse-vest.no

For media eller andre:​​​

​Bente Aae​​

kommunikasjonsdirektør (bilde​)
​tlf. 415 33 807

Mirjam Helene Pletanek Klingenberg​

senior kommunikasjonsrådgivar​ (bilde)​​
pressekontakt for Beslutningsforum​
tlf. 958 76 839

​​​Ingeborg Mong Andreassen

kommunikasjonsrådgivar (bilde)​
tlf. 981 04 879​

Jorunn Busk 

kommunikasjonsrådgivar
tlf. 975 31 444​​
​​​

​​For spørsmål om nettsidene kan du kontakte:​

Siri Tjessem Fjælberg​​

kommunikasjonsrådgivar (bilde)​
tlf. 415 33 818

Felles nettløsning for spesialist​helsetjenesten​ (FNSP):​​

Medisinsk og helsefag​leg redaktør (bilde)

Leiar produkt- og teknologiutvikling​ (bilde​)

Når vi blir kontakta av media, blir dette logga. Det gjer vi for å kunne følgje opp spørsmåla dine og for å ha oversikt.

I loggen skriv vi namnet ditt, kven som er oppdragsgivar, kontaktinformasjonen din og spørsmåla dine.

Informasjonen er berre tilgjengeleg for dei som jobbar med oppfølging av mediespørsmål og blir sletta etter eitt år.​

Helse Vest ​er lagt under lov om offentlegheit og praktiserer prinsippet om meiroffentlegheit. Våre styremøte er opne for media. Styret har likevel anledning til å lukke møte under behandling av enkeltsaker, der teieplikt er påkravd.

Postjournalen vår blir jamleg oppdatert. Media har tilgang til å be om innsyn i alle dokument. Prinsippet om meiroffentlegheit vil bli vurdert i dei tilfelle der dokument er unnateke offentlegheit i ​samsvar med offentleglova.​

Les meir og finn offentleg postjournal ved Helse Vest RHF

LinkedIn

Twitter

Flickr

Ta kontakt med kommunikasjon@helse-vest.no om du vil bruke våre bilete.

Sist oppdatert 28.04.2023