logo Helse Vest

Dialogmøte for nasjonale tjenester, nasjonale kvalitets- og kompetansenettverk og nasjonale sentre

12.
september
2024
  1. 12. sep. 2024, 10:00 - 15:00
Påmelding

Tid og stad

Når

  1. 12. sep. 2024, 10:00 - 15:00

Kvar

Radisson Blu Gardermoen

Påmelding

Dialogmøte for nasjonale tjenester, nasjonale kvalitets- og kompetansenettverk og nasjonale sentre.

Foreløpig program

Møteleder: Avdelingsdirektør Anne Hilde Bjøntegård, Helse Sør-Øst RHF  

10.00-11.00: Velkommen ved avdelingsdirektør Anne Hilde Bjøntegård

Samarbeid rundt tjenester, nettverk og sentre

10.10-10.30: Ledelse og drift av nasjonale tjenester i helseforetakene
Sigbjørn Smeland, Oslo universitetssykehus    

10.30-11.00: Hvordan måle effekt av behandling om man ikke har kvalitetsregister
Fagdirektør Marta Ebbing, Helse Bergen    

11.00-11.20: Pause

11.20-11.40: Erfaring med ny årsrapportering ved RHF-enes servicemiljø for nasjonale tjenester, nettverk og sentre
Sølvi Lerfald  

11.40-12.00: Hvordan få til godt samarbeid med referansegruppen gjennom hele året?
Seksjonsleder Marianne Bang Hansen, Nasjonal behandlingstjeneste sansetap og psykisk helse  

12.00-13.00: Lunsj

Nasjonale tjenester og senter som aktør i nasjonale oppdrag

13.00-13.30: Innlegg v/ Helse- og omsorgsdepartement 
Fagdirektør Torunn Omland Granlund, Spesialisthelsetjenesteavdelingen  

13.30-13.50: Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon
Avdelingsleder Janne Marlene Gripheim, Oslo universitetssykehus  

13.50-14.10:  Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus
Seksjonsleder Ingrid Smith, Helse Bergen  

14.10-14.30

14.30-15.00: Beredskap i en urolig tid
Avdelingsleder Espen Nakstad, Nasjonalbehandlingstjeneste for CBRNE, Oslo universitetssykehus

15.00: Oppsummering og takk for nå