logo Helse Vest
Stetoskop. Foto.

Nyheiter

Dei siste nyheitssakene våre, og arkiv frå dei siste åra.

​​​​​​Nyheit​sarkiv​​​​

Nyheiter

 • 4. mars 2024
  Felles lab-system gir mange fordelar

  Det har vore ei lang reise, men no bruker alle sjukehusa i Helse Vest det same lab-systemet. Det gir store gevinstar, både for helsepersonell og pasientar.

 • En mann som smiler til kameraet
  19. februar 2024
  Millionar spart på legemiddelavtalar gir behandling til fleire pasientar

  Gode innkjøpsavtalar for legemiddel i Helse Vest gjer det mogleg å behandle fleire pasientar for same pengepotten.

 • Portrett av ei kvinne i ein kjole
  16. februar 2024
  Årets styringsdokument: Dette vil prege sjukehusa i 2024

  Psykisk helse og rusbehandling, investeringar, digitale løysingar og ventetider. Det er fire sentrale tema som kjem til å prege sjukehusa i Helse Vest i 2024. Denne veka fekk alle føretaka på Vestlandet dei årlege styringsdokumenta i føretaksmøtet, som fortel kva føretaka skal prioritere framover.

Sist oppdatert 22.02.2023