logo Helse Vest

Nasjonal dialogarena for nasjonale tjenester, nettverk og sentre i spesialisthelsetjenesten

Endringer i nasjonalt regelverk, oppfølging i RHF-ene, etablering av nasjonalt servicemiljø og ny samarbeids- og dialogarena.

Passert
15.
september
2023
  1. 15. sep. 2023, 10:00 - 15:30
Påmelding

Tid og stad

Når

  1. 15. sep. 2023, 10:00 - 15:30

Kvar

Frist for påmelding er 07.09.2023

Møteleder: Siv Mørkved ass.fagdirektør Helse Midt-Norge

10.00 – 10.05
Åpning v/Clara Gram Gjesdal viseadministrerende direktør, Helse Bergen

10.05 – 11.30: Forventninger til ny organisering

10.05 – 10.30
Perspektiver og forventninger
v/Torunn Omland Granlund, seniorrådgiver Helse- og omsorgsdepartementet

10.30 – 11:00
Forventinger til tjenestene fra RHF/HF-nivå
v/Ulrich Spreng, fagdirektør Helse Sør-Øst og Clara Gram Gjesdal viseadministrerende direktør, Helse Bergen

11.00 – 11.30
RHF-enes servicemiljø for nasjonale tjenester, nettverk og sentre
v/Gjertrud Jacobsen seniorrådgiver Helse Vest

11.30-12.00
Kaffepause

12.00 – 13.00: Rapportering og samarbeid

12.00 – 12.15
Vurdering av årsrapporter 2022
v/May Britt Kjelsaas, rådgiver Helse Midt-Norge

12.15 – 12.30
Endret rapportering for tjenester, nettverk og sentre
v/Sølvi Lerfald, fagleder Helse Vest

12.30 – 12.45
ERN – krav til faglig samarbeid
Arne Lindstad, seniorrådgiver Helsedirektoratet

12.45-13.00
Behov for samarbeids- og dialogarena
Bernt Due-Tønnesen, seksjonsleder Oslo universitetssykehus

13.00 – 14.00
LUNSJ

14.00-15.30: Faglig samarbeid – felles ansvar

14.00 – 14.15
Nasjonale tjenester – tilgjengelig for alle?
Forventninger til samarbeid mellom tjenester og referansegrupper
v/Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord

14.15 – 14.30
Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeve-ganespalte
Pernille Lindholm, Oslo universitetssykehus og Hans Christian Sylvester-Jensen, Helse Bergen - ledere for flerregional behandlingstjeneste

14.30 – 14.45
Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin
v/Kjell Å. Salvesen, seksjonsleder St. Olavs hospital

14.45 – 15.00
Nasjonalt senter for påvisning av antibiotikaresistens
Veien fra kompetansetjeneste til nasjonalt senter
Gunn-Inger Sørensen, seksjonsleder Universitetssykehuset i Nord-Norge

15.00 – 15.15
Veien fra kompetansetjeneste til nettverk
Clara Gram Gjesdal, viseadministrerende direktør Helse Bergen

15.15: Avslutning v/møteleder Siv Mørkved

Endringer kan komme, helt fram til dialogmøtet

Kontakt