logo

Styremøte

Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.

4.
oktober
2023
  1. 04. okt. 2023, 09:00 - 16:00

Tid og stad

Når

  1. 04. okt. 2023, 09:00 - 16:00

Kvar

Stavanger

Styresakene som skal behandlast, blir lagde ut her når dei er klare

Klokkeslett er cirka-tid. Blir oppdatert når det nærmar seg. Du kan også be om meir informasjon dersom du treng det.