logo Helse Vest
Klokke i gang. Foto.

Avtalespesialistar

Vi har i underkant av 260 avtalespesialistar i regionen. Desse er fordelt mellom spesialistar innanfor somatikk og psykisk helsevern.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pasienten betaler eigendel for konsultasjon hos ein privatpraktiserande spesialist som har driftsavtale med Helse Vest.​

Eigendelen er fastsett av sentrale myndigheiter. Det er fastlegen som må vise pasienten til ein avtalespesialist.

​​​Oversikta over dei avtalespesialistane som har driftsavtale med Helse Vest er delt inn etter fylke og spesialitet.​​


Meir informasjon på Helsenorge​

Informasjon til avtalespesialistar

Nyheiter og nyttig informasjon til alle avtalespesialistar i Helse Vest.
Les meir
Grafikk, oransje bilde med symboler.
Sist oppdatert 24.04.2023