logo Helse Vest

Private, ideelle institusjonar

Vi har avtalar med følgjande private, ideelle institusjonar som tilbyr ulike helsetenester innanfor ulike område. Her finn du også ventetidene til kvar enkelt behandlingsstad.

Askvegen 150
5360 Erdal
Tlf: 56 15 10 00
E-post: olaviken@olaviken.no

Olaviken, heimeside

Ventetider

Ulriksdal 8
5009 Bergen
Telefon: 55 97 85 00
E-post: hds@haraldsplass.no

Haraldsplass, heimeside

Ventetider

Vestlundveien 23
5145 Fyllingsdalen
Telefon: 55 50 70 00
E-post: post@betaniensykehus.no

Betanien, heimeside

Ventetider

Osveien 15
5228 Nesttun
Telefon: 55 61 82 00
E-post: post@solli.no

Solli DPS, heimeside

Ventetider

Bjørkelivegen 27
5705 Voss
Telefon: 56 51 40 00
E-post: post@bjorkeli.no

Voss DPS, heimeside

Ventetider

Karmsundgt. 134
5500 Haugesund
Telefon: 52 80 50 00
post@hsr.as

HSR, heimeside

Ventetider

Austbøvegen 16
4340 Bryne
Telefon: 51 77 69 00
post@jdps.no

Jæren DPS, heimeside

Ventetider

Sist oppdatert 28.04.2023