logo Helse Vest

Røntgen og laboratorium - private avtalar

For å sikre god nok kapasitet innanfor røntgen- og laboratorietenester kjøper Helse Vest tenester hos nokre private aktørar. Dette tilbodet er eit supplement til det offentlege tilbodet i sjukehusa, og pasienten betaler same eigendel som på eit offentleg sjukehus.

Radiologiske prosedyrar i Helse Vest

Ventetider røntgentenester – ​søk på Helsenorge

​​​​​​​Legar og andre rekvirentar i Helse​ Vest (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) kan benytte seg av private institutt som Helse Vest har avtale med.

Legg merkje til at røntgenten​estene ikkje gjeld brystundersøking (mammografi).

Røntgentenester​​ Be​​rgen

​Unilabs Røntgen Bergen
Småstrandgaten 3
5014 Bergen
Telefon: 21 00 08 00​

Evidia
Kaigt. 5
Bergen Storsenter 5. etasje
5015 Bergen
Telefon: 22 43 43 43

Røntgentenes​ter Haugesund​​

​Unilabs Røntgen Haugesund
Skippergata 14
5527 Haugesund
Telefon: 21 00 08 00

​Røntgentenester Stavan​​ger​

Evidia
Lagårdsveien 80
4010​ Stavanger
Telefon: 22 43 43 43

Unilabs Røntgen Sandnes
Larsamyrå 18
4313 Sandnes
Telefon: 21 00 08 00

​Innhaldet i avtalen

Avtalen omfattar CT, MR, røntgen og ultr​​alyd alle stader. Avtalen gjeld ikkje for mammografi.

​Labora​​toriet​​enester:​

Pato​​logi​:

Fürst Medisinsk Laboratorium
Søren Bulls vei 25
1051 OSLO
Telefon: 22 90 95 00
E-post: post@furst.no

Avtalen gjeld rekvirentar i  heile r​​egionen. Avtalen omfattar ikkje cervixcytologi. Desse prøvane skal sendast lokalt helseføretak som tidlegare.

Mi​krobiologi​ og me​​disinsk biokjemi

Fürst Medisinsk Laboratorium
Søren Bulls vei 25
1051 OSLO
Telefon: 22 90 95 00
E-post: post@furst.no

Avtalane gjeld berre i opptaksomr​ådet til Helse Stavanger.

Rekvirentar i opptaksområda til ​Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde skal bruke lokalt helseføretak. I Bergen kan Haraldsplass og Hospitalet Betanien brukast for medisinsk biokjemi, som før.

For kontaktinformasjon og a​​ndre spørsmål kan rekvirentar ta kontakt med sitt lokale helseføretak.

Sist oppdatert 24.04.2023