logo Helse Vest

Rusbehandling - private avtalar

Helse Vest RHF har avtalar med fleire private ideelle leverandørar om tenester innanfor rusbehandling. Avtalane gjeld til utgangen av 2028. Følgjande institusjonar har avtale med Helse Vest:

Kalfarveien 88A
5018 Bergen

Tlf: 55 33 77 00

E-post: kalfaret@stiftelsencrux.no

Verksgata 66
4013 Stavanger

Tlf: 940 26 500

E-post: verksgata@stiftelsencrux.no

Haraldsgt. 16
5528 Haugesund

Tlf: 52 73 30 00

E-post: post@bk-vest.no

Auglendsdalen 64
4017 Stavanger

Tlf: 51 82 87 00

Kontaktskjema

Snekkerveien 28
4321 Sandnes

Tlf: 47 47 40 14

E-post: tyrili@tyrili.no

 

Sist oppdatert 07.01.2021