logo Helse Vest
Diagram, ikon, boblediagram

RHF-enes servicemiljø for nasjonale tjenester, nettverk og sentre

RHF-enes servicemiljø skal bistå og veilede nasjonale tjenester, kvalitets- og kompetansenettverk og nasjonale sentre. Servicemiljøet skal bidra til samordning på tvers av regionene.

Sist oppdatert 08.03.2024