logo Helse Vest

Offentleg postjournal

Gjennom lova om offentlegheit, er alle sikra innsyn i ulike saksdokument. Postjournalen blir oppdatert fortløpande.

Her finn du postjournalen: 

Du kan få eldre postjournalar ved å sende ein e-post til post@helse-vest.no.

Som hovudregel skal ​saksdokument i den offentlege forvaltninga vere opne for innsyn. Dersom du får avslag på innsyn, skal det alltid visast til paragrafen i offentleglova som gir grunnlag for å sjå bort frå dokumentet eller opplysningar i dokumentet frå innsyn.

Reglar for innsyn finn d​u i offentleglova

 

 

Sist oppdatert 01.02.2024