logo
Stetoskop. Foto.

Nyheiter

Dei siste nyheitssakene våre, og arkiv frå dei siste åra.

​​​​​​Nyheit​sarkiv​​​​

Nyheiter

 • Kvinne med briller og mann med briller med labfrakk
  1. desember 2023
  Vinn fram med samarbeid og gode løysingar

  Bioingeniør – eit yrke for framtida? Heilt klart, meiner direktør Gunnar Mellgren på Laboratorieklinikken på Haukeland universitetssjukehus. No har han og resten av klinikken fått Helse Vest sin utdanningspris, for å bidra til å heve det faglege nivået på bioingeniørutdanninga.

 • Portrett av ei kvinne i ein kjole
  29. november 2023
  Mot 2040 - revidert framskrivningsmodell for somatiske helsetjenester

  Det er ventet en økning på ca 20 prosent i behovet for liggedøgn i sykehusene og ca 25 prosent i polikliniske konsultasjoner fram til 2040. Dette viser nye beregninger, når de regionale helseforetakene nå har revidert modellen for framskrivningen for somatiske tjenester.

 • En mann og en kvinne i et laboratorium
  24. november 2023
  Tildeling av Helse Vest sine forskingsmidlar 2024

  Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon har 24. november 2023 tildelt midlar til 68 av dei totalt 248 søknadene som var sendt inn innan fristen 15. september. I tillegg har 157 stipendiatar og prosjekt fått vidareført si finansiering. Til saman går 188 millionar kroner til å finansiere nye og vidareførte prosjekt og stipend som har fått tildeling gjennom utlysing av frie midlar.

Sist oppdatert 22.02.2023