logo Helse Vest

Europeisk samarbeid skal bidra til mindre kjemikalier i medisinske produkter

Samarbeidet er en milepæl i arbeidet for å fase ut skadelige kjemikalier i produkter helsevesenet bruker. Spesialisthelsetjenesten i Norge ønsker det velkommen.

Publisert 30.11.2021
En person som arbeider på et prosjekt

​Healthcare Without Harm Europe har i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF og andre ledende innkjøpsorganisasjoner lansert en standardisert europeisk liste over kjemikalier man ønsker å unngå i produkter til bruk i helsevesenet. Målet er å fremskynde utvikling av helse- og miljøvennlige alternativer. Spesialisthelsetjenesten i Norge ønsker standardiseringen velkommen.

Den nye listen ble offentliggjort mandag 29. november 2021 under CleanMed, den årlige europeiske konferansen for bærekraft innenfor helsevesenet. Listen tar utgangspunkt i gjeldende beste praksis og standardiserer hvilke helse- og miljøskadelige kjemikalier man ønsker å unngå i produkter som brukes i helsevesenet.

Målet med å standardisere listen er å skape et bedre samarbeid mellom innkjøpsorganisasjoner og leverandører om utfasing av skadelige kjemikalier. Medlemmer inviteres nå til å forplikte seg til å fase ut de prioriterte kjemikaliene og materialene.

– Spesialisthelsetjenesten har over tid arbeidet aktivt med utfasing av skadelige kjemikalier i produkter, og vi ønsker mer standardisering velkommen. Ved å fase ut skadelige stoffer der det er mulig kan vi bedre beskytte pasienter, medarbeidere i sykehusene og miljøet, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF.

​– Med standardisering kan vi samkjøre kravene vi stiller til kjemikaliebruk med andre innkjøpsorganisasjoner i Europa på områder hvor det finnes få miljømerker eller kriteriesett. Da får leverandørene større forutsigbarhet og innkjøpsvolum, og vi får innovasjon som eliminerer helseskadelige stoffer, sier Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF.​