logo Helse Vest

Ingeborg Sævareid er nytt konsernhovudverneombod

– Då eg fekk meldinga om at dei konserntillitsvalde hadde valt meg som konsernhovudverneombod i Helse Vest blei eg glad, stolt og audmjuk. Dette er eit viktig verv der eg har ei unik moglegheit til å bidra til eit godt samarbeid. For å utvikle og forbetre eit arbeidsmiljø er vi avhengige av eit godt samarbeid med verneombod, leiinga, dei tillitsvalde og medarbeidarar, med respekt for dei ulike rollane.

Publisert 11.05.2021
Sist oppdatert 05.01.2024
Kvinne som snakker. Foto.

​Det fortel nytt konserhovudverneombod, Ingeborg Sævareid, då ho fekk meldinga frå valstyret nyleg. Sævareid tek over etter Leif Johnsen, som har sete i vervet som konserhovudverneombod i Helse Vest sidan 2008. Johnsen går over i anna stilling og Sævareid tek over så snart Johnsen fråtrer.

Kvinne, portrett. Foto.

Sævareid er intensivsjukepleiar og har arbeidd på Brannskadeavsnittet (BSA) i Helse Bergen i nesten 20 år. I 2010 blei ho valt som lokalt verneombud på BSA og deretter blei ho valt som hovudverneombod på Kirurgisk klinikk.

Ho har vore føretakshovudverneombod i Helse Bergen frå 2013. I den perioden tok ho master innanfor HMS, organisasjonspsykologi og strategisk leiing.

– Det blir spennande og utfordrande arbeidsoppgåver framover. Eg vil samarbeide vidare med føretakshovudverneombuda, dei andre verneomboda og tillitsvalde i Helse Vest, seier Sævareid.

 

 

Les meir om konsernhovudverneombodet