logo Helse Vest

Nyheiter 2023

​​​​

 • En gruppe mennesker
  15. desember 2023
  Styrkar brukarmedverknad etter revisjon

  Brukarmedverknad er viktig i spesialisthelsetenesta. Ein ny revisjonsrapport viser at helseføretaka på dei fleste områder har lagt godt til rette for brukarmedverknad på systemnivå, men at det òg er rom for forbetring.

 • Kvinne som sitter bak pulten sin
  12. desember 2023
  Avtaler for openheit og betre samarbeid

  For å få til enklare oppfølging og betre samarbeid mellom helseføretaka og industrien er det sett ned rammer for dette, i form av avtalar med legemiddelindustrien og den medisinske utstyrsindustrien. Desse samarbeidsavtalene blei oppdaterte tidlegare i år. Målet er enklare oppfølging og betre samarbeid.

 • En gruppe mennesker som poserer for et bilde
  11. desember 2023
  Beslutningsforum 11. desember: Godkjenner forenklet prosess for immunterapi

  Beslutningsforum innfører en ny ordning som gjør at pasienter kan få tilgang til immunterapi raskere. Det ble bestemt på Beslutningsforums desembermøte.

Sist oppdatert 17.04.2023