logo Helse Vest

Brukerstemmen i Nye metoder:

- Sammen skal vi styrke brukermedvirkningen

Rundt 60 representanter fra pasientorganisasjoner og aktører i Nye metoder var samlet denne uka for å diskutere hvordan brukermedvirkningen i Nye metoder kan bli enda bedre – og engasjementet var stort.

Publisert 26.10.2023
Tre personer ser inn i kamera

Foto: Mirjam Klingenberg, Helse Vest RHF

Her er de tre arrangørene bak seminaret; fra venstre står Ingrid Stenstadvoll Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, fagdirektør i Helse Sør-Øst og leder av Bestillerforum, Ulrich Spreng, og Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

Saka kort oppsummert

  • "Brukerstemmen i Nye metoder" er et årlig pasient- og brukerorganisasjonsseminar.
  • Arrangementet er et samarbeid mellom Kreftforeningen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Nye metoder.
  • Målet med seminaret er å styrke brukermedvirkningen innenfor de eksisertende rammene Nye metoder har - og forbedre samarbeidet og dialogen med pasienter og brukere.

I samarbeid med Kreftforeningen og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) inviterte Nye metoder til pasient- og brukerorganisasjonsseminaret “Brukerstemmen i Nye metoder”. 

– Vi er stolte av å være med på å arrangere «Brukerstemmen». Ingen beslutninger om meg uten meg er et viktig slagord om brukermedvirkning. Vi håper vi sammen kan sørge for at brukerstemmen blir bedre hørt. God dialog og samarbeid blir nøkkelen framover, sier Ingrid Stenstadvoll Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. 

Fagdirektør i Helse Sør-Øst og leder av Bestillerforum, Ulrich Spreng, er tydelig på at brukermedvirkning er svært viktig for Nye metoder, og er et av satsingsområdene. 

 Mye har skjedd, men ikke i mål

– Vi skal styrke brukermedvirkningen innenfor de rammene vi har i Nye metoder. Vi har jobbet godt med brukermedvirkning de siste årene, men vet samtidig at vi har en vei å gå og kan bli enda bedre. Vi er veldig glade for at vi har fått til dette seminaret sammen med pasient- og brukerorganisasjonene, sier Spreng.  

Det støtter Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO, og den tredje arrangøren bak seminaret. 

– Vi må jobbe sammen for at brukermedvirkningen skal bli best mulig. Mye har skjedd, men vi er ikke i mål. Vi trenger brukernes innspill for å videreutvikle og styrke brukermedvirkning i Nye metoder. Seminaret er et skritt på veien, sier Elvestad.  

Les mer på nettsiden til Nye Metoder

 

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Her er noen av deltagerne på seminaret. Fra venstre står Gina Barstad og Stine Høibak-Nissen fra Kreftforeningen, fagdirektør i Helse Sør-Øst og leder av Bestillerforum, Ulrich Spreng, Inger-Margrethe Stavdal Paulsen, som er leder for Norsk forening for osteogenesis imperfecta, Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO, og Rolf Ledal, representant for hjernesvulstforeningen.
En gruppe mennesker som står foran en skjerm
Det var både innlegg og panelsamtaler under seminaret.