logo Helse Vest

Dokumentdeling gjennom kjernejournal

Sjukehusa i Helse Vest vil i løpet av hausten 2023 lansere ei løysing der behandlarar utanfor sjukehuset kan få innsyn i utvalde journaldokument. Målet er sikrare, raskare og betre helsehjelp.

Publisert 08.06.2023
Et nærbilde av en mann og en kvinne som holder en ipad

Foto: Colourbox

Helsepersonell med tenstleg behov for innsyn i journaldokument, skal få dette gjennom kjernejournalen. Fastlegar får tilgang basert på ein «fastlegesjekk». Dermed blir journaldokument raskt og sikkert tilgjengeleg på tvers av verksemder. Vinsten vil vere betre grunnlag for å ta avgjerder for å yte sikrare, raskare og betre helsehjelp.

 

 

Dokumenta som blir delt vert regulert av kjernejournalforskriften og avhenger av dokumenttype. Helsepersonell kan gjere oppslag på desse journaldokumenttypane:

  • Epikriser og samanfattingar (ubegrensa tilbake i tid)
  • Radiologiskildringar (fem år tilbake i tid)
  • Tilvisingar (eitt år tilbake i tid)
  • Prøvesvar (eitt år tilbake i tid)

Som all anna bruk av kjernejournal blir alle oppslag logga, og tilgjengeleg for innbyggjarane via Helsenorge.

Helse Vest planlegg å lansere dokumentdeling i løpet av hausten 2023. Helse Nord og Helse Sør-Øst byrjar dokumentdeling gjennom kjernejournal i juni 2023.