logo Helse Vest

Nye metoder på Arendalsuka

Nye legemidler - hvordan gjør vi de vanskelige prioriteringene?

De regionale helseforetakene står bak et arrangement om Nye metoder på Arendalsuka tirsdag 15. august fra klokka 08.30 til 10.00. Tema er «Nye legemidler - hvordan gjør vi de vanskelige prioriteringene?»

Publisert 04.07.2023
En collage av mennesker
Nye metoder og nye legemidler er tema når de fire regionale helseforetakene inviterer til Arendals-arrangement 15. august.

Det kommer stadig nye, gode – og for mange livsviktige – legemidler på markedet. Samtidig er det en grense for hvor mye penger vi kan bruke i den offentlige helsetjenesten i Norge. Da må det tøffe og vanskelige prioriteringer til. Dilemmaene er mange. Hvorfor kan ikke alltid alle pasienter få de nyeste legemidlene på norske sykehus? Det blir tema under de regionale helseforetakenes arrangement på Arendalsuka tirsdag 15. august.

Nye metoder er et prioriteringssystem for hvilke nye legemidler og metoder norske sykehus kan bruke. Velferdsstaten og det norske helsevesenet er bygget på rettferdig og likeverdig tilgang for alle. Tre prioriteringskriterier er satt; nytte/effekt, ressursbruk/pris og alvorlighet av sykdommen. Beslutningsforum utfører denne prioriteringen basert på Stortingets føringer. Men hva vil det egentlig si?

Samtale om de vanskelige prioriteringene

Hver enkelt pasienthistorie er hjerteskjærende. Samtidig står hensynet til alle pasientgrupper sentralt. For når vi innfører en ny medisin for noen, må vi velge bort noe for andre - og kanskje si nei til noen, som også er alvorlig syke. Hvordan gjør vi de vanskelige prioriteringene? 

Velkommen til halvannen time med samtale og opplysning, innsikt og kunnskap. Du får høre fra dem som tar de vanskelige beslutningene, dem som blir rammet av det - pasientene, legene som møter pasientene, legemiddelindustrien og dem som utarbeider faktagrunnlaget for beslutningene.

På arrangementet stiller

  • Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst og leder av Beslutningsforum
  • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
  • Åslaug Helland, spesialist i onkologi, forskningsleder ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus, professor ved Universitetet i Oslo og leder av NorTrials-senter for kreftsykdommer.
  • Anne-Karin Rime, president i Den norske legeforening
  • Legemiddelindustrien (LMI) (bransjeforening for legemiddelindustrien) ved administrerende direktør Leif Rune Skymoen
  • Einar Andreassen, områdedirektør for helseøkonomi og analyse i Statens legemiddelverk

Markus Moe, spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus, er møteleder.

 

Hvordan få med seg arrangementet?

Alle som er på Arendalsuka er velkomne til arrangementet. Det er gratis og du trenger ikke melde deg på i forkant. Det foregår på Clarion Hotel Tyholmen fra klokka 08.30 til 10.00 tirsdag 15. august.

Arrangementet streames via facebook og kan sees på Helse Midt sin facebookside. Det blir også lagt ut lenke til opptaket i etterkant.

Du kan se informasjon om arrangementet på arendalsuka.no eller på Linkedin.