logo Helse Vest

Nye logistikkvilkår for helseregionane er klare

Helseregionane har hatt eit ønske om å etablere ein meir lik praksis for logistikken knytt til avtalar, og har no kome fram til felles logistikkvilkår.

Publisert 16.02.2024
Ikon
Illustrasjonsfoto

Lik praksis vil bidra til større føreseielegheit for leverandørane, auke likebehandling og forenkling av anskaffingsprosessen, avtaleforvaltning og drift.

Alle dei logistikkansvarlege i helseregionane er no enige om at dette blir eit godt grunnlag i dialog med leverandørane. 

Dei nye logistikkvilkåra skal gjelde frå 1. februar 2024. 

Les meir på Sykehusinnkjøp sine sider