logo Helse Vest

Krav til nettsider for nasjonale tjenester

Nettsidene for nasjonale tjenester og sentre skal ses i sammenheng med årsrapporteringen, og derfor er det viktig at nettsidene ivaretar bestemt informasjon.

Nasjonale tjeneste og nasjonale sentre skal ha egne nettsider med hensiktsmessig informasjon rettet mot helsepersonell, pasienter og pårørende. Nettsiden skal ivareta informasjon om tjenesten som ikke endrer seg fra år til år. 

Nettsiden bør som et minimum inneholde følgende punkter:

  • Beskrivelse: Godkjent beskrivelse av den nasjonale tjenesten, jf. tildelingsbrevet fra Helsedirektoratet. Mandat for nasjonale sentre, jf. godkjent mandat fra regionalt helseforetak. 
  • Henvisningsrutiner (for behandlingstjenester)
  • Kvalitetsverktøy (registre, retningslinjer, biobanker)
  • Kontaktinformasjon
  • Lenke til årsrapport, eRapport
  • Kompetansespredningsplan
  • Resultatmål

Utover dette kan nettsidene inneholde informasjon om ERN-medlemsskap, om relevant, forskning og undervisning, planer og strategier.​

Ta kontakt med egen webredaktør eller Kommunikasjonsavdelingen i eget helseforetak for hjelp til å opprette nettsider.

Sist oppdatert 01.03.2024