logo Helse Vest

Nasjonale tjenester

Søknad om nye nasjonale tjenester 2025

Nå er det klart for at sykehusene kan søke om nye nasjonale behandlings- og kompetansetjenester.

Publisert 04.03.2024
Sist oppdatert 13.05.2024

I henhold til Veileder for nasjonale tjenester (2023) er det de regionale helseforetakene (RHF-ene) som kan søke til Helse- og omsorgsdepartementet om godkjenning av nye nasjonale tjenester.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet godkjenner nasjonale tjenester for 2025. De regionale helseforetakene har siden 2021 styrket sitt ansvar for etablering og drift av nasjonale tjenester ved å etablere RHF-enes servicemiljø for nasjonale tjenester, nettverk og sentre. Søknadsfrist er 15. januar hvert år. 

 

Alle sykehus inviteres med dette til å søke om nye nasjonale tjenester. Det er mulig å søke om nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester.  

Her laster du ned søknadsskjema og kan lese om søknadsprosessen (helse-vest.no) 

Prioritering av søknader 

– Sykehusene må selv vurdere aktuelle søknader. Dersom det er aktuelt å fremme flere søknader, må sykehuset gjøre en samlet vurdering og prioritering av søknadene i tråd med kriteriene for nasjonale tjenester, sier seniorrådgiver Gjertrud Jacobsen i Helse Vest RHF. 

Hvert RHF samordner sine søknader basert på de som sendes inn fra helseforetakene i egen region.  

Etter at regionene har prioritert sine søknader i egne prosesser, vil interregionalt fagdirektørmøte i desember 2024 vurdere hvilke søknader som skal sendes til Helse- og omsorgsdepartementet 15. januar 2025. 

Om nasjonale tjenester 

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten er en fellesbetegnelse for: 

  • nasjonale behandlingstjenester,  
  • flerregionale behandlingstjenester og  
  • nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten 

Les mer om nasjonale tjenester her Nasjonale tjenester (regjeringen.no)