logo Helse Vest

Nasjonale tjenester

Fullført årsrapportering

Alle nasjonale tjenester har i februar fullført årsrapporteringen for 2023. Rapporteringen foregikk for første gang i nyutviklet versjon av rapporteringssystemet eRapport.

Publisert 27.02.2024

Første rapportering i nytt system

- Første gjennomføring i nytt system har vært spennende og hektisk, og selv om ikke alt har gått helt etter planen, har vi inntrykk av at brukerne er fornøyde med at nytt system er på plass, sier Gjertrud Jacobsen, leder av RHF-enes servicemiljø/seniorrådgiver i Helse Vest RHF.

Rapporteringsløsningen brukes av nasjonale behandlingstjenester, nasjonale kompetansetjenester, regionale kompetansetjenester, regionale kompetansesentre, nasjonale sentre og nettverk. Alle har blitt invitert til å komme med tilbakemeldinger på rapporteringsløsningen.

- Flere tjenester har brukt muligheten til å komme med tilbakemeldinger. Dette vil bidra til videreutviklingen av løsningen, sier Jacobsen.

Her kan du lese alle innleverte årsrapporter for 2023.

Skjermdump av rapportoversikt
Skjermdump fra rapportportalen i eRapport

Enklere rapportering

Alle nasjonale tjenester skal årlig rapportere på sin aktivitet. Tjenestenes aktivitet spenner fra pasientbehandling, kompetanseutvikling, forskning og undervisning til formidling.

- Nytt av året er at vi ikke ber tjenestene rapportere på informasjon de har oppgitt før. Nå vil vi i årsrapporteringen be om aktivitet som foregikk i rapporteringsåret, mens de lange linjene om tjenesten skal ivaretas av tjenestenes nettsider, sier Jacobsen.

Nasjonale tjenester må sørge for at nødvendig informasjon er tilgjengelig fra deres nettsider.

Krav til nettsider til nasjonale tjenester

Videreutvikling av rapporteringsløsningen

Parallelt med oppfølgingen av årsrapportene, fortsetter arbeidet nå med forbedring av rapporteringsløsningen.

- Tusen takk til alle som har kommet med innspill. Dette er viktige bidrag for å sikre en best mulig brukeropplevelse, sier Jacobsen.