logo Helse Vest
Bygget der Helse Vest RHF har sine kontor. Foto.

Om nettstaden

Alle helseføretaka i Noreg bruker den same tekniske løysinga og er laga for å gi pasientar og pårørande ei god brukaroppleving. Vi i det regionale helseføretaket viser veg til nettstadene i Rogaland og Vestland.

Ansvarleg for sida

Bilde på nettstaden​​

Alle bilda vi bruker på nettsidene våre er tekne med det føremålet at dei skal brukast i sjukehusa våre og på helse-vest.no. Alle menneska som er avbilda har gitt sitt samtykke til det.​

Kommunikasjonsavdelingane i sjukehusa og Helse Vest RHF eig alle bilda som er brukte. Dei aller fleste bileta er tekne av kommunikasjonsavdelingane sjølve, men vi bruker òg bilete frå:

  • Kjetil Alsvik
  • Thor Brødreskift
  • Eivind Senneset​
  • Monica Larsen​
  • Kristin Rødven Eide​

Nokre bilde på nettstaden er frå Colourbox, Corbis/Johnér eller andre eksterne byrå.

Dei fleste hovudbild​a (i sirklane) er tekne ved Haugesund sjukehus, av fotograf Kjetil Alsvik.

Vi har også bilde på Flickr

Du er velkommen til å ta kontakt med oss på info@helse.vest.no dersom du ønskjer bruke nokre av dei. Dersom du ønskjer å bruke eit bilde frå eit av sjukehusa eller frå Sjukehusapoteka Vest, ta kontakt med deira kommunikasjonsavdeling.

​helse-vest​​.no

Løysinga er utvikla etter mobile-first-prinsippet og har responsiv design. Vi har også gjort så godt vi kan for å få sidene våre universelt utforma, slik at vi kan gi god informasjon uansett kven som besøkjer nettsidene våre.

Alle helseføretaka i Noreg bruker den same tekniske løysinga.

Gi oss gjerne tilbakemelding på sidene på info@helse-vest.no​​​

    Sist oppdatert 01.10.2021