logo

Logo og profilprogram

Alle dei fire regionale helseføretaka med underliggande helseføretak bruker logoar og fargar som er bestemt for spesialisthelsetenesta i Noreg.

 

Logoane til alle helseføretaka i Helse Vest

DIGITAL

RGB – PDF
RGB – PNG liten
RGB – PNG stor
  RGB – SVG

   TRYKK

   CMYK – EPS
    CMYK – PDF
    CMYK – PNG

     

     

     
    Sist oppdatert 07.02.2023