logo Helse Vest

Alle nyheiter om miljø - og samfunnsansvar

 • Sykehusbygg grafikk
  29. mars 2022
  Gjenvinningskraft fører til reduserte utslepp i sjukehusa

  Sjukehusa er storforbrukarar av energi, som fører til store klimagassutslepp. Auka bruk av gjenvinningskraft er eit av mange viktige tiltak for å redusera CO2-utslepp frå drifta av sjukehusa.

 • Bilde av forside av rapport for samfunnsansvar.
  22. mars 2021
  Norske sjukehus sparte over 37 000 tonn CO2-utslepp i 2020

  Til samanlikning har Helse Stavanger og Helse Fonna eit utslepp på 33 600 tonn til saman. Den største nedgangen er på grunn av færre reiser, både for pasientar og tilsette i koronaåret. Det viser «Spesialisthelsetjenestens rapport for samfu...

Sist oppdatert 28.02.2022