logo

Alle nyheiter om miljø - og samfunnsansvar

 • Sykehusbygg grafikk
  29. mars 2022
  Gjenvinningskraft fører til reduserte utslepp i sjukehusa

  Sjukehusa er storforbrukarar av energi, som fører til store klimagassutslepp. Auka bruk av gjenvinningskraft er eit av mange viktige tiltak for å redusera CO2-utslepp frå drifta av sjukehusa.

 • Grønt blad og hans som held i det. Foto.
  3. november 2021
  Sjukehus-Norge har vedteke felles miljømål

  Dei fire administrerande direktørane i Helse Midt-Norge, Helse Vest, Helse Sør-Øst og Helse Nord har samla seg om felles mål for kutt av CO2- utslepp. 

 • Håmd som leser seg mot en bordplate. Foto.
  19. oktober 2021
  Klima - og miljøtiltak er også viktig på sjukehusa

  Ei utbreidd oppfatning er at helsevesenet har så mykje å gjere at dei blir fritatt frå å tenka på miljøet. Her svarar dei fire administrerande direktørane i Helse Vest, Nord, Midt og Sør-Øst på kvifor miljøtiltak på sjukehusa er viktige, og...

 • Bilde av forside av rapport for samfunnsansvar.
  22. mars 2021
  Norske sjukehus sparte over 37 000 tonn CO2-utslepp i 2020

  Til samanlikning har Helse Stavanger og Helse Fonna eit utslepp på 33 600 tonn til saman. Den største nedgangen er på grunn av færre reiser, både for pasientar og tilsette i koronaåret. Det viser «Spesialisthelsetjenestens rapport for samfu...

Sist oppdatert 28.02.2022