logo Helse Vest

Regional tiltaksplan

02. Rett kompetanse til rett oppgåve

Vi må strukturere arbeidet med riktig oppgavedeling og effektiv organisering. Det inneber òg å fordele oppgåver til anna personell når helsefagleg kompetanse ikkje er nødvendig.

Tiltak

Effektmål

  • Unngå mangel på kompetanse

Indikatorar

Indiktorane er under utarbeiding.  

Involverte aktørar
  • Dei lokale helseføretaka

  • Tillitsvalde

  • UH-sektoren

Avhengigheiter, styringsdokument og tilgrensande satsingar og aktivitetar

 
Kvinne med mørkt hår. Foto.

Tiltakseigar

Hilde Brit Christiansen

Direktør medarbeid​​ar, organisasjon og teknologi

Tiltak og initiativ under oppstart og gjennomføring

    Sist oppdatert 03.04.2024