logo Helse Vest

Strategi for digitale helsetenester

I: Involvering av helsepersonell og pasientar

For å lykkast med digitale helsetenester må dei som skal bruka løysingane, helsepersonell og pasientar, blir involvert i utviklinga.

Hender som holder en lyspære

Tiltak ved oppstart handlingsplan:

  • Opprette brukarpanel og brukarundersøkingar for helsepersonell og pasientar

Retningslinjer og beste praksis for brukarinvolvering, digital utforming og universell utforming må følgjast. Løysingane som blir etablerte må evaluerast gjennom brukarundersøkingar, og det må leggjast til rette for innspel til forbetringar.

Område og tiltak i strategien

    Sist oppdatert 22.03.2024