logo Helse Vest

7 delmål i felles klima- og miljøarbeidet for spesialisthelsetenesta

Delmål 6 - matavfall reduseres med 50 prosent innen 2030

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist.

Logo

Av indirekte utslipp viser beregninger gjennomført i Helse Bergen at «mat» står for 11 prosent. Matavfall er avfall som er organisk nedbrytbart. Matavfall fra sykehusdrift er i hovedsak knyttet til kantine og matforsyning til pasienter og pårørende.

 

Eksempel fra Sykehus Innlandet 

Sykehuset Innlandet har innført et nytt matkonsept hvor pasienten velger middag fra en meny med 10 middagsretter. Pasienten kan også velge når de ønsker å spise middag. Matkonseptet har bidratt til reduksjon av matsvinn med 41 prosent, i tillegg til fornøyde pasienter.   Du kan lese mere om prosjektet her. 

Mindre matsvinn - Sykehuset Innlandet

 

Indikatorer

Måloppnåelsen skal følges opp ved hjelp av indikatorer. Beskrivelse av disse indikatorene finner du her

Sist oppdatert 03.04.2024