logo Helse Vest

7 delmål i felles klima- og miljøarbeidet for spesialisthelsetenesta

Delmål 7 - miljøbevisste medarbeidere i alle enheter

Lederes og medarbeideres bevissthet rundt miljø- og klima er avgjørende for å lykkes med miljøarbeidet/redusere miljøfotavtrykket i helseforetakene. Ledere skal ta ansvar for å kontinuerlig forebygge og redusere miljøpåvirkningen fra egen virksomhet. Foretakene skal ha faglig kompetente og miljøbevisste medarbeidere.

Logo

Eksempel NHS i England

National Health Service (NHS) England har satt ambisiøse mål om å ha null-utslipp innen 2040 (direkte utslipp). I deres «programdokument» for mer klima- og miljøvennlig drift, «Delivering a Net Zero», presiseres det nettopp at målet kun kan nås dersom alle deler av NHS, mer enn 1, 3 millioner medarbeidere, arbeider sammen.  

 

Indikatorer

Måloppnåelsen skal følges opp ved hjelp av indikatorer. Beskrivelse av disse indikatorene finner du her

Sist oppdatert 03.04.2024