logo

Forskingskonferansen i Helse Vest

Helse Vest arrangerer årleg sin Forskingskonferanse, der deltakarar frå alle helseføretaka kan delta og høyre siste nytt om forskingsverksemda, status for forskinga og fleire gode førelesarar innanfor forskingsfaget. Høgdepunktet er utdelinga av årets forskingspris og innovasjonspris.

Forskingskonferansen 2023 blir arrangert 16. og 17. november 2023, på Solstrand Hotel og bad utanfor Bergen. Neste år vil konferansen​​ haldast på Sola strand hotell i Stavanger 31.10-1.11.2024.

​​Alt om forskingskonferansen 2023

No kan du forslå kandidatar til forskingsprisar for 2023

​​​Desse har tidlegare fått forskingsprisar i Helse Vest

Retningslinjer for Helse Vests innovasjons- og forskingsprisar

Sist oppdatert 27.04.2023