logo Helse Vest

Forskingskonferansen i Helse Vest

Helse Vest arrangerer årleg sin Forskingskonferanse, der deltakarar frå alle helseføretaka kan delta og høyre siste nytt om forskingsverksemda, status for forskinga og fleire gode førelesarar innanfor forskingsfaget. Høgdepunktet er utdelinga av årets forskingspris og innovasjonspris.

Forskingskonferansen 2023 ble arrangert 16. og 17. november 2023, på Solstrand Hotel og bad utanfor Bergen. I år vil konferansen​​ haldast i Stavanger 31.10-1.11.2024.

Presentasjoner fra forskningskonferansen 2023

Samlet presentasjoner dag 1 – for nett.pptx

Samlet presentasjon dag 2 - for nett.pptx

Tidlegare vinnarar av forskningsprisar i Helse Vest

​​​Desse har tidlegare fått forskingsprisar i Helse Vest

Retningslinjer for Helse Vests innovasjons- og forskingsprisar

Sist oppdatert 22.01.2024