logo Helse Vest

Alle møter-konferansen

Velkommen til årets Alle møter-konferanse i Bergen!

Tid og stad

Kvar

Clarion Hotel Bergen Airport

Påmelding

Program

09.15 - 09.40: Velkommen! Hva har vi fått til så langt?

v/ Hilde Christiansen, Helse Vest RHF

09.40 - 10.00: Helsenorge

v/ Nina Ulstein, Norsk helsenett

10.00: Pause

10.15 - 10.35: Ren vei, trygg kjøring

 v/ Jeanette Pedersen, Helse Fonna HF 

10.35 - 10.55: Åpen linje

v/ Frode Hamre, Helse Bergen HF

10.55 - 11.15: Oppgaveplanlegging ØNH

v/ Helse Stavanger HF

11.15 - 11.35: Erfaringer med Imatis og Pasientflyt og ressurser på Medisinsk avdeling

v/ Kjersti Engvik Nygaard, Sven Ivar Hove,Torgeir Finjord, Marny Alice Solhaug Pettersen og Ewy Katrin Førde Moen, Helse Førde HF

11.35 - 12.00: Vurderingspoliklinikken

v/ Anne Sværen Langnes, Haraldsplass Diakonale sykehus

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 13.30: Paneldebatt – De regionale prosjektlederne deler efaringer fra Alle møter

13.30 - 13:50: Pause

13.50 - 14.10: Pårørende erfaringer med Digitale Helse tjenester

v/ Birthe Sivertsen 

14.10 - 14.40: Forventninger til samarbeid med brukerne.

v/ Knut Harboe, Klinisk IKT-leder for Pasientområdet.

14.40 - 15.10: Utfordringer framover

v/ Hilde Christiansen, Helse vest RHF

15.19 - 15.40: Veien videre

v/ Bjørn Egil Vikse, helse Vest RHF

Kontakt