logo Helse Vest

Forskingskonferansen 2024

31.
oktober
2024
2 dagar
 1. 31. okt. 2024, 12:00 - 22:00
 2. 01. nov. 2024, 08:30 - 12:15

Tid og stad

Når

 1. 31. okt. 2024, 12:00 - 22:00
 2. 01. nov. 2024, 08:30 - 12:15

Arrangør

Helse Vest RHF

Kvar

Knud Holms gate 8
4005 Stavanger

Påmelding

Frist for påmelding: 14. okt. 2024

Eit sentralt tema for konferansen i år er tverrfaglig forsking på og bruk av kunstig intelligens i spesialisthelsetenesta. På dag to vil integrasjon av forsking i klinikk bli tematisert.

Programmet blir oppdatert fram til konferansen startar.

Program dag 1

Torsdag 31. oktober 2024

Møteleiar: Bjørn Egil Vikse, fagdirektør, Helse Vest RHF og Renate Grüner, forskingsdirektør Helse Vest

12.00 – 13.00: Registrering og lunsj

13.00 – 13.10: Kunstnarisk innslag

13.10 – 13.20: Opning av konferansen
v/Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF

13.20 – 13.40: Nasjonal digitaliseringsstrategi 
v/Tomas Norvoll, statssekretær, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

13.40 – 14.10: Er kunstig intellegens intelligent? 
v/Pinar Heggernes, prorektor, Universitetet i Bergen

14.10 – 14.40: Kunstig intelligens anvendt ved akutt iskemisk hjerneslag
v/Kjersti Engan, professor, leder ved Biomedical Data Analysis Lab, Universitetet i Stavanger, og Kathinka Kurz, Universitetet i Stavanger/Stavanger universitetssjukehus

14.40 – 15.00: Spørsmål og diskusjon

15.00 – 15.20: Pause

15.20 – 15.40: Mohn Medical Imaging and Visualization Centre (MMIV): Fem år med KI i klinisk forskning  
v/Alexander Selvikvåg Lundervold, 1. amanuensis, Høgskulen på Vestlandet/MMIV 

15.40 – 16.00: AIMS-studien: AI verktøy for mammografiscreeningbilder
v/Hildegunn Aase, ph.d., overlege, Haukeland universitetssjukehus 

16.00 - 16.20: Klinisk NorBERT - En språkmodell for medisinsk språk 
v/Christian Autenried, Helse Vest IKT

16.20 - 16.35: Hvordan sikre brukeres opplevde trygghet ved bruk av KI i spesialisthelsetjenesten?
v/Hege Kornberg Christensen, brukerutvalet i Helse Vest

16.35 – 16.45: Spørsmål og diskusjon

16.45 – 17.05: Pause med en matbit

17.05 – 18.05: Panelsamtale: Korleis kan kunstig intelligens tas i bruk i klinisk forsking? Korleis kan KI-fagmiljøa bidra til dette?
Panelsamtalen ledes av Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger

19:00: Middag m/utdeling av Helse Vests Forskingspris og Innovasjonspris, og Pris til ung forskar

Program dag 2

Fredag 1. november 2024

Møteleiar: Merete Vadla Madland, prorektor, Universitetet i Stavanger

08.30 – 09.00: Kaffe og mingling på K8
NB! Husk utsjekk.

09.00 – 10.00: Innlegg frå prisvinnarane

 • Vinnaren av Helse Vests Forskningspris
 • Vinnaren av Helse Vests Innovasjonspris
 • Vinnaren av Pris til ung forskar (gitt av Helse Vest RHF, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.)

10.00 – 10.15: Pause

10.15 – 11.05: Hvordan lykkes med med å integrere forsking i klinisk drifttre nøkkelfaktorer for suksess.

 • Erfaringer fra Nevroklinikken ved Helse Bergen
  v/Torhild Vedeler, klinikkdirektør, Nevroklinikken, Haukeland universitetssjukehus
 • Erfaringer fra Avdeling for blod- og kreftsykdommer ved Helse Stavanger 
  v/Bjørnar Gilje, avdelingsoverlege, forsker, Stavanger universitetssjukehus
 • Erfaringer fra Eldremedisin ved Helse Fonna
  v/Arvid Rongve, overlege, forsker, Haugesund sykehus

11.05 – 11.15: Diskusjon

11.15 – 11.30: Pause

11.30 – 11:55: Helseforskingsloven – Flaskehalser i samarbeid mellom UH- og helsesektoren, hvor trår man feil?
v/Trine Anikken Larsen, personvernombud Høgskulen på Vestlandet

11.55 – 12.05: Diskusjon og oppsummering
v/Renate Grüner, forskingsdirektør Helse Vest

 Avslutning av forskingskonferansen
v/Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF

12.15: Lunsj

Det er påmelding via kontaktperson i egen institusjon frem til fristen 30. august. Deretter vil det legges ut åpen påmelding av restplasser. Navn på kontaktpersoner oppdateres fortløpende.

Institusjon Kontaktperson
Helse Vest RHF Torunn Nilsen
Helse Bergen Dan A. Fosse
Helse Fonna Helge Børresen
Helse Førde Guro Mjanger
Helse Stavanger Fredrik Feyling
Høgskulen på Vestlandet Lene Merete Ulvestad
Universitetet i Bergen Ingunn Flatebø
Universitetet i Stavanger Liv Båkind
Haraldsplass D. Sykehus og private idelle institusjoner Ida Kristine Sangnes
Brukerutval i Helse Vest Ingvild Braut
Sjukehusapoteka Vest  Randi Elisabeth Nyhammer-Taklo