logo Helse Vest

Møte i regionalt brukarutval

Møte for alle representantane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest. Møta blir i all hovudsak halde kring éi veke før styremøta i Helse Vest.

Passert
24.
oktober
2023
  1. 24. okt. 2023, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 24. okt. 2023, 09:00 - 15:00

Faste saker

  • Godkjenning av protokoll
  • Godkjenning av innkalling og melding av eventuelt-saker
  • Orientering om deltaking i prosjekt/arbeidsgrupper
  • Gjennomgang av aktuelle styresaker
  • Invitasjonar til brukarutvalet
  • Orienteringar/brev til eller frå brukarutvalet

Klokkeslett

Medlemmane av brukarutvalet er bedne om å halde seg oppdaterte på klokkeslettet i invitasjonen dei får. Som uitgangspunkt er møta sette opp frå 09:00 til 15:00.

Les meir om Regionalt brukarutval