logo

Regionalt brukarutval

Helse Vest samarbeider med brukar- og pasientorganisasjonane gjennom det regionale brukarutvalet (RBU). Dette er eit rådgivande organ for Helse Vest og eit samarbeidsforum mellom Helse Vest og brukarorganisasjonane.

 

3 menn, 5 kvinner i gruppe, smiler. Står i en foaje. Foto.

Regionalt brukarutval 2023 - 2025: Hege Kornberg Christensen, Sigrun Marit Hansen, Atle Lunde. Bak: Joe R. Aseerwatham, Hege Skjelbred-Knudsen, Lene Therese Mindaas, Astrid Gytri og Tor-Johnny Agledal. Ikke til stede: Harald Kvame Hansen og Cicel T. Aarrestad. Foto: Jorunn Busk.

E-post: post@helse-vest.no eller

Leiar Atle Lunde, e-post: ​atle.lunde@helse-vest.no

Dersom du ønskjer å kontakte andre medlem i det regionale brukarutvalet, kan du gjere det på telefon eller via e-post. Du kan kontakte medlemmene uavhengig av geografisk tilknyting eller kva organisasjon dei representerer.

Leiar

Atle Lunde
FFO Rogaland
Telefon: 95 75 75 08
E-post: atle.lunde@helse-vest.no

Nestleiar

Harald Kvame Hansen​
FFO Vestland
Telefon: 98 64 93 64
E-post: harald.martin.kvame.hansen@helse-vest.no

​​Andre medlemmar

Joe R. Aseerwatham
Det felles innvandrerråd Hordaland
Telefon: 47 30 49 78
E-post: ​ joe.rajakumar.aseerwatham@helse-vest.no

Sigrun Marit Hansen​
Pensjonistforbundet
Telefon: 48 18 24 88
E-post: sigrun.marit.hansen@helse-vest.no

Astrid Gytri
FFO Vestland
Telefon: 90 13 89 82
E-post: astrid.grete.gytri@helse-vest.no

​Tor-Johnny Agledal
FFO Vestland
Telefon: 93 67 99 80
 
Cicel T. Aarrestad
FFO Rogaland
Telefon: 90 57 97 55
 
Hege Skjelbred-Knudsen
Kreftforeningen
Telefon: 93 01 12 19
 
Hege Kornberg Christensen
SAFO Sørvest
Telefon: 47 30 21 97
 
Lene Therese Mindaas
RIO
Telefon: 90 25 48 27

 

Om brukarmedverknad​​Sist oppdatert 25.04.2023