logo Helse Vest

Webinar om referansegrupper for nasjonale tjenester 

Alle nasjonale tjenester og deres referansegrupper inviteres til digitalt webinar 24. april. Tema for webinaret er referansegruppenes arbeid og årsrapportering. 

24.
april
2024
  1. 24. apr. 2024, 15:00 - 16:00
Påmelding

Tid og stad

Når

  1. 24. apr. 2024, 15:00 - 16:00

Kvar

Teams, lenke kommer

Påmelding

Frist for påmelding: 24. apr. 2024, 15:00
Påmelding

Om arrangementet

I webinaret vil RHF-enes servicemiljø gå gjennom referansegruppenes oppgaver og mandat. Mandatet ble i 2023 endret for å tydeliggjøre blant annet prosessen rundt oppnevning til referansegruppene. Vi vil få presentert erfaringer med referansegruppearbeidet både i egen region og i samarbeid med den nasjonale tjenesten. Avslutningsvis blir det erfaringer fra første runde i ny rapporteringsløsning.

Webinaret henvender seg til representanter for nasjonale tjenester og deltakere i referansegrupper for nasjonale tjenester. Webinaret er åpent for alle interesserte. 

 

Program

  • Innledning 
  • Referansegruppearbeid: mandat og oppnevning, inntrykk fra årsrapportene 
  • Dialog om arbeidet i referansegrupper: erfaringer med referansegruppearbeidet både i egen region og i samarbeid med den nasjonale tjenesten 
  • eRapport 2023: Informasjon om omlegging, gjennomgang av innspill til ny eRapport 

Webinaret er i regi av RHF-enes servicemiljø 

Kontakt